Podľa prieskumu 451 Research operátori považujú za najväčšiu hrozbu v ďalších troch rokoch zložitosť sietí. Na 61 percent respondentov ju takto ohodnotilo s vyššou prioritou ako konkurenciu v podobe cloudových providerov, obavy z tlaku na maržu u služieb či nižšie prevádzkové náklady.

Největší hrozba pro další tři roky

Túto obavu potvrdil analytik Patrick Donegan z HardenStance v nedávnom rozhovore so zákazníkom A10, ktorý poukázal na zložité a nepríjemné manuálne operácie ako primárnu bezpečnostnú výzvu operátorov, ktorí rozširujú svoje siete pomocou ďalších 5G zariadení a prvkov. Napríklad chyby „tučných prstov“ u obsluhy môžu spôsobiť problémy s konfiguráciou a potenciálne narušenie v okamihu, keď sa nové zariadenia pripájajú do siete.

K chybám alebo nekonzistentným aktualizáciám je náchylné aj manuálne zavádzanie bezpečnostných záplat, ktoré spôsobuje zraniteľnosť zariadení v sieti. V okamihu, keď viac zamestnancov nastavuje rôzne konfigurácie v rôznych časoch pri súčasne rastúcom počte zariadení, je ťažké porovnať a udržať prehľad nad tým, ktoré konfigurácie a aktualizácie sú tie správne.

Automatizácia jednoduchých úloh a diskrétnych, ale zložitých procesov je prvým krokom k vyššej konzistencii. Automatizácia, a to aj v malých krokoch, môže operátorom veľmi pomôcť pri znižovaní nákladov a rýchlejšom a bezpečnejšom používaní 5G, napríklad pre pevné bezdrôtové pripojenie (FWA).

Operátori čelia potrebe automatizácie a znižovanie nákladov pri súčasnom zvládnutí starších, viacgeneračných a hybridných technológií 3G, 4G, 5G a pevného širokopásmového pripojenia. Automatizácia procesov nasadenia, konfigurácie, aktualizácie a upgradov môže podstatne zmierniť bolesti tohto prechodu a podporiť ciele operátora v podobe nižších nákladov, silnejšieho zabezpečenia a lepšieho zákazníckeho servisu.

Poskytovatelia služieb prevádzkujúci mobilne aj pevne siete, ako ten z rozhovoru pre HardenStance, sa zameriavajú na FWA s 5G kvôli zvýšeniu objemu a kvality svojich video služieb, dosiahnutie konvergencie mobilné a pevnej infraštruktúry a zníženie nákladov. Spomínaný operátor chce poskytovať konzistentné služby užívateľom pevného širokopásmového pripojenia, aj keď sa pripájajú cez 5G FWA, a rozšíriť širokopásmové pripojenie do oblastí s nedostatočným pokrytím.

Trh FWA sa rozrastá po celom svete, kde teraz používa pevný bezdrôtový prístup cez 100 miliónov domácností. Celkovo mobilné odvetvie považuje pevný bezdrôtový prístup cez 5G a 4G za nákladovo efektívny spôsob pripojenia nedostatočne pokryté populácie. Zavádzanie širokopásmového pripojenia bolo obzvlášť pomalé v rozvojových alebo nedostatočne rozvinutých krajinách, kde sa odhaduje, že je bez pevného širokopásmového pripojenia až 1 miliarda domácností. Príležitosť operátorov poskytovať služby pevného bezdrôtového prístupu (4G i 5G) je obrovská. 5G pre FWA poskytuje až 100x väčšiu kapacitu ako 4G a eliminuje potrebu budovať nákladnú fixnú káblovú alebo optickú infraštruktúru, ktorá vyžaduje kopanie priekopov, kladenie káblov a zabezpečenie práv na prístup.

A10 Networks Orion 5G Security Suite obsahuje komplexnú sadu API skriptov, ktoré operátorom umožňujú automatizovať rad úloh, zjednodušiť zložité procesy a plniť obchodné ciele spojené s premenou siete. Tam, kde iní dodávatelia potrebujú tisíc volanie API, stačí A10 sotva hŕstka API callov na vykonanie rovnakého množstva zmien, čo výrazne zjednodušuje správu stále sa zvyšujúceho počtu sieťových uzlov. Klastrovací funkcie a možnosti licencovania navyše poskytujú flexibilitu pri zvyšovaní kapacity naprieč rôznymi uzlami, bez ohľadu na umiestnenie a bez nutnosti prerušiť poskytovanie služby. Škálovať možno za iba 20 minút.

Automatizácia zdanlivo jednoduchých úloh a procesov a pružná škálovateľnosť tak pomáhajú optimalizovať investície, umožňujú operátorom ľahšie budovať mobilné edge computing a konvergovať mobilné a pevné technológie pri zachovaní jednotnej úrovne služby z pohľadu užívateľa.


Autor: Terry Young, A10 Networks
Preklad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj:
A10 Networks – Automation that Matters and Eliminates “Fat Finger” Errors