Kto sa prihlasuje do vašej SaaS aplikácie? Ako získať globálnu viditeľnosť

Keď som prvýkrát uzrel túto vizualizáciu, neviem, či som bol viac ohromený ja alebo zákazník. To, čo vidíte, je pohľad na všetky prihlásenia k Microsoft Office 365 v jednej veľkej organizácii so sídlom v USA. Vizualizáciu vytvoril Bitglass potom, čo bol nakonfigurovaný ako SAML (security assertion markup language) k poskytovateľovi identít (IDP) tejto organizácie. Všetky…

IT-OT siete: Prečo je konvergencia citlivá, ale nutná záležitosť

Rozvíjajúci sa priemysel 4.0 sa kvôli konvergencii medzi prevádzkovými (OT) a informačnými (IT) sieťami stáva horúcou témou. Tento fenomén poukazuje na špecifické vlastnosti priemyselnej infraštruktúry a odhaľuje určité riziká spojené najmä s kyberbezpečnosťou. Prediktívna údržba, tovary a služby presne uspokojujúce dopyt spotrebiteľov - to sú premisy priemyslu 4.0, súvisiace s informačnými a priemyselnými sieťami. Zladenie…

Nové prístupy k ochrane pred DDoS útokmi ponúkajú lepšie zabezpečenie a škálovateľnosť

Distribuované DoS (DDoS) útoky budú postupom času len narastať, pričom útočníci majú na uskutočňovanie väčších útokov stále širšie možnosti využitia nových typov zariadení, ako je napr. IoT. Objemy útokov poskočili za posledných päť rokov o niekoľko rádov. 41 percent spoločností opýtaných IDC čelilo DDoS útokom viac ako desaťkrát za rok, 3 percentá boli zasiahnuté viac…

Prečo je GTP firewall nutnosť pre zabezpečenie 4G a nastupujúcich 5G sietí

5G sľubuje vyššie rýchlosti, nižšiu latenciu, množstvo nových IoT aplikácií a pre prevádzkovateľov mobilných sietí masívnu zmenu v existujúcich sieťových technológiách a obchodných modeloch. V stávke: 1,3 bilióna dolárov v nových príjmoch spojených s 5G, desaťnásobný rast historických výnosov z mobilných telekomunikačných služieb. Prevádzkovatelia mobilných sietí bojujú so spomaľujúcim rastom výnosov a nižšou ziskovosťou, čo…

Ako zistiť, koľko času a peňazí vás bude stáť DDoS útok

Nemusíte čítať žiadne štatistiky, aby ste zistili, že útoky DDoS nie sú len nepríjemné, ale môžu vašu organizáciu stať hlavne cenný čas a peniaze. Koľko? To sa vám pokúsime priblížiť prostredníctvom IDG DDoS reportu z roku 2018. Koľko hodín výpadku DDoS útoky spôsobujú? Podľa správy IDG 36% spoločností, ktoré zažili viac ako päť DDoS útokov,…

Verejná správa: Ako vyberať kyberbezpečnostné riešenie?

Digitálna transformácia so sebou nesie aj vlnu kybernetických útokov, ktoré podkopávajú fungovanie orgánov verejnej správy a ich informačných systémov. Ako ale s nepreberným množstvom firewallov na trhu vybrať vhodné riešenie kybernetického zabezpečenia? Možné odpovede na to v troch bodoch podáva Raphaël Granger, account manager pre verejnú správu v spoločnosti Stormshield. Aké regulačné povinnosti sa viažu…

Ako CASB chráni osobné, zdravotné a platobné údaje v cloude?

Už ste počuli o CASB („kazbí“, ako ľudia v brandži skratku vyslovujú) - cloud access security brokeru - ktorý chráni dáta tečúce za firemný firewall do cloudových aplikácií? V tomto článku sa vrátime trochu ku koreňom a zhrnieme základné vlastnosti a technológie chrániace údaje, ku ktorým používatelia pristupujú zo zariadení mimo internú sieť. Podľa definície…

Hype krivka 5G: Návrat k realite

Bez ohľadu na kvalitu produktov naprieč segmentmi je vždy z pohľadu ich rozšírenia dôležité zachytiť ten správny okamih z celého cyklu adopcie danej technológie. Ako je na tom 5G, do ktorého sa majú podľa rôznych správ v budúcom desaťročí investovať bilióny dolárov? Keď sa nižšie pozriete na obrázok, ktorý ilustruje hype krivku pre technológie a…

Hlavné prekážky pre dosiahnutie účinnej kontroly a blokovanie škodlivej prevádzky a ako ich odstrániť

Predstavte si nasledujúcu scenár: Vo vašej firme všetko beží ako obvykle, keď si zrazu niekto čírou náhodou vo vašej sieti všimne známok škodlivej aktivity. Bezpečnostné zariadenia, ktoré ste nasadili vo svojej infraštruktúre, nehlásia žiadne hrozby a nemáte potuchy, ako zistiť, čo sa vlastne deje. Vzhľadom k tomu, že vaše bezpečnostné zariadenia nevedia dešifrovať SSL prevádzku,…

Hrboľatá cesta k 5G – ako môže pomôcť zabezpečená Gi-LAN

5G sľubuje vyššie rýchlosti, nižšiu latenciu, množstvo nových aplikácií IoT a pre mobilných operátorov obrovskú zmenu existujúcich sieťových technológií i obchodných modelov. V stávke je 1,3 miliardy dolárov nových príjmov z 5G a desaťnásobné tempo rastu historických výnosov z mobilných sietí. Mobilní operátori, ktorí bojujú s klesajúcim rastom príjmov a nižšou ziskovosťou, chcú túto príležitosť…