Železnice v prepojenej ére: sľubný potenciál verzus kybernetické riziká

Toto je príbeh jednej priemyselnej revolúcie, ktorá sa stretáva s druhou - aj železnice podliehajú digitálnej transformácii. Elektronické lístky, palubné Wi-Fi ... výhody z hľadiska skúseností cestujúcich sú zrejmé, ale k zmene dochádza aj na priemyselné úrovni, uprostred národnej infraštruktúry. Digitalizácia so sebou prináša nové hnacie sily výrazného zlepšenia prevádzky, ale tiež zodpovedajúci podiel súvisiacich…

Top 5 kybernetických útokov zameraných na zdravotníctvo

Zdravotníctvo a najmä nemocnice sú jedným z hlavných cieľov ransomwarových útokov. Podľa CSO Online sa do roku 2020 tieto útoky strojnásobí. Iba vo Francúzsku bolo od októbra 2017 hlásených Agentúre pre zdieľané lekárske informačné systémy (ASIP) 478 incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pozrime sa na päť najvýznamnejších príkladov kybernetických útokov na zdravotnícke zariadenia. 1. WannaCry:…

Prečo by vaša stratégia kybernetickej bezpečnosti nemala spoliehať iba na sondy

Od minuloročného apríla, keď ANSSI kvalifikovala dve detekčné sondy, sa v kyberbezpečnostním svete nehovorilo takmer o ničom inom. Objavilo sa konečne spoľahlivé riešenie ochrany siete? Tentokrát tomu tak nebude. Tu je vysvetlenie prečo. V posledných niekoľkých mesiacoch sa toho udialo celkom veľa okolo bezpečnostných sond ako posledného trendu v boji proti kybernetickým útokom, najmä v…

IT-OT siete: Prečo je konvergencia citlivá, ale nutná záležitosť

Rozvíjajúci sa priemysel 4.0 sa kvôli konvergencii medzi prevádzkovými (OT) a informačnými (IT) sieťami stáva horúcou témou. Tento fenomén poukazuje na špecifické vlastnosti priemyselnej infraštruktúry a odhaľuje určité riziká spojené najmä s kyberbezpečnosťou. Prediktívna údržba, tovary a služby presne uspokojujúce dopyt spotrebiteľov - to sú premisy priemyslu 4.0, súvisiace s informačnými a priemyselnými sieťami. Zladenie…

Zmapované: Toto sú hlavné vektory kybernetických útokov v priemyselnom prostredí

V stále prepojenejšom  svete priemysel čelí množstvu rôznych IT hrozieb. V reakcii na tento tlak potrebuje priemyselný sektor zvýšené bezpečnostné opatrenia. Najskôr však potrebuje vedieť, odkiaľ môže útok prísť. Štúdia spoločnosti Kaspersky Lab v júni 2018 upozornila na vážne kyberbezpečnostné hrozby, ktorým čelí ICS (priemyselné kontrolné systémy). Viac ako tri štvrtiny spoločností, ktoré sa štúdie zúčastnili,…

Akým kybernetickým výzvam čelí priemysel v roku 2019?

Digitalizácia priemyslu prináša nové riziká z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Či už tieto ohrozenia pochádzajú zo strany konkurencie, zločineckých organizácií alebo dokonca štátov, ťažko na toto stále prepojenejšie odvetvie doliehajú a vyžadujú reakcie na viacerých úrovniach. Z rodiny priemyselného malwaru zmienim najnovší svojho druhu – „Triton“, ktorý je známy tiež ako „Trisis“ alebo „HatMan“. V histórii…