Zero trust má bez inšpekcie TLS slepé miesta

Ako ochrániť užívateľov pred modernými, neviditeľnými kybernetickými hrozbami? Zodpovedné firmy majú a napĺňajú bezpečnostné stratégie, lenže tie sú vždy tak silné ako ich najslabší článok. Bez ohľadu na to, ako rozsiahla je ochrana vašej siete, ak je v nej iba jedno slepé miesto, ste stále zraniteľní. To platí aj pre model nulovej dôvery (zero trust),…

High Availability Load Balancing – ako a prečo zabezpečiť vysokú dostupnosť vyvažovania záťaže

Podniky dnes závisia na svojich sieťach viac ako inokedy. Trendy, ako je mobilné širokopásmové pripojenie, multi-cloud, hybridný cloud, virtualizácie, práce na diaľku a bring your own device (BYOD), umožňujú zamestnancom pracovať takmer odkiaľkoľvek - ak majú spoľahlivé pripojenie. To vyvíja obrovský tlak na IT, aby zabezpečilo vysokú dostupnosť kritických aplikácií, ako sú ERP, komunikačné a…

Čo je to SSL offloading a na čo slúži

SSL je skratka, ktorá sa zažila pre dva kryptografické internetové protokoly - Transport Layer Security (TLS) a jeho predchodca Security Sockets Layer (SSL). Účelom protokolu SSL je poskytovať zabezpečenú komunikáciu prostredníctvom počítačovej siete, pričom dáta šifrované pomocou SSL teraz predstavujú absolútnu väčšinu internetovej prevádzky. Secure Socket Layer (SSL) je bežne používaný protokol zabezpečujúci HTTP prevádzku…

Ako s nárastom mobilnej prevádzky efektívne škálovať zabezpečenie 4G a 5G

Poskytovatelia služieb, vrátane poskytovateľov pevných pripojení a mobilných operátorov, sú v súčasnej dobe pod tlakom, aby dodávali vyššiu kapacitu siete. Mobilné dátové prenosy rastú a používatelia spotrebúvajú čoraz väčšie množstvo rôznych typov prevádzky. S prípravou a zavádzaním 5G sietí potrebujú operátori škálovať tiež zabezpečenie a ďalšiu infraštruktúru, aby dokázali naplniť nastavené očakávania. Rastúci dopyt po…

Výhody ADC pre multi-cloudové architektúry

Nasadenie multi-cloudových aplikácií začína hrať hlavnú úlohu vo všetkom od interných biznisových potrieb až po iniciatívy v oblasti digitálnej transformácie. Je však tiež nevyhnutné, aby IT oddelenia zabezpečili efektívny vhľad, správu, zabezpečenie a kontrolu naprieč verejnými aj súkromnými cloudami. Z multi-cloudu sa totiž stáva pre IT a prevádzkové prostredie nový štandard. Fakt: Zložitosť multi-cloudu Podľa…

CGNAT pomáha reagovať na zmeny v internetovej prevádzke a riešiť dopady na poskytovateľov služieb

Globálna pandémia zvýšila na vybraných trhoch internetový prenos až o 50 percent (v SR cca o 25%) - užívatelia viac pracujú i hrajú on-line z domova a niektoré firmy prechádzajú k on-line obchodným modelom. To vedie niektorých poskytovateľov služieb k navyšovaniu kapacít. Netýka sa to však zďaleka všetkých. Rezervy sú dostatočné. Prevádzka poskytovateľov sa zvýšila…

Železnice v prepojenej ére: sľubný potenciál verzus kybernetické riziká

Toto je príbeh jednej priemyselnej revolúcie, ktorá sa stretáva s druhou - aj železnice podliehajú digitálnej transformácii. Elektronické lístky, palubné Wi-Fi ... výhody z hľadiska skúseností cestujúcich sú zrejmé, ale k zmene dochádza aj na priemyselné úrovni, uprostred národnej infraštruktúry. Digitalizácia so sebou prináša nové hnacie sily výrazného zlepšenia prevádzky, ale tiež zodpovedajúci podiel súvisiacich…

Ako predísť kybernetickým faulom počas pandémie COVID-19

Ak ste neboli ako Jared Leto na dlhej meditačnej ceste niekde v púšti, nemohli ste nepočuť o pandémii koronavírusu alebo COVID-19. V čase písania tohto blogu bolo vo viac než 200 krajinách po celom svete potvrdené vyše pol milióna prípadov COVID-19. V tomto okamihu je pandémia skutočne globálnou udalosťou epických rozmerov, a dúfajme, že posledná…

DNS cez HTTPS (DoH) s využitím Thunder CFW

Šifrovanie je základom zabezpečenia dát na internete. Šifrované HTTP (HTTPS) má dnes v internetovej prevádzke jeden z najväčších podielov a je de facto štandardom. Prevádzka Domain Name Servera (DNS) je však úplne nekódovaným kanálom do internetu. DNS sa (veľmi zjednodušene povedané) používa na vyriešenie adresy webovej aplikácie na internete. Ak je prenos DNS nezašifrovaný, je…

Ako zabezpečiť aplikácie v multi-cloudovom prostredí

Ostražitosť a zodpovednosť je pre poskytovanie zabezpečených multi-cloudových aplikácií zásadná V čase, keď podniky využívajú multi-cloudovú stratégiu, aby zlepšili IT prevádzku aj úroveň služieb poskytovaných svojim zákazníkom, si nemôžu dovoliť prehliadať dopady multi-cloudu na bezpečnosť. To platí najmä v súvislosti s novou paradigmou spúšťanie rôznych výpočtových prostredí pre doručovanie aplikácií. IT kvôli multi-cloudovým prostredím naráža…