Kto sa prihlasuje do vašej SaaS aplikácie? Ako získať globálnu viditeľnosť

Keď som prvýkrát uzrel túto vizualizáciu, neviem, či som bol viac ohromený ja alebo zákazník. To, čo vidíte, je pohľad na všetky prihlásenia k Microsoft Office 365 v jednej veľkej organizácii so sídlom v USA. Vizualizáciu vytvoril Bitglass potom, čo bol nakonfigurovaný ako SAML (security assertion markup language) k poskytovateľovi identít (IDP) tejto organizácie. Všetky…

IT-OT siete: Prečo je konvergencia citlivá, ale nutná záležitosť

Rozvíjajúci sa priemysel 4.0 sa kvôli konvergencii medzi prevádzkovými (OT) a informačnými (IT) sieťami stáva horúcou témou. Tento fenomén poukazuje na špecifické vlastnosti priemyselnej infraštruktúry a odhaľuje určité riziká spojené najmä s kyberbezpečnosťou. Prediktívna údržba, tovary a služby presne uspokojujúce dopyt spotrebiteľov - to sú premisy priemyslu 4.0, súvisiace s informačnými a priemyselnými sieťami. Zladenie…

Nové prístupy k ochrane pred DDoS útokmi ponúkajú lepšie zabezpečenie a škálovateľnosť

Distribuované DoS (DDoS) útoky budú postupom času len narastať, pričom útočníci majú na uskutočňovanie väčších útokov stále širšie možnosti využitia nových typov zariadení, ako je napr. IoT. Objemy útokov poskočili za posledných päť rokov o niekoľko rádov. 41 percent spoločností opýtaných IDC čelilo DDoS útokom viac ako desaťkrát za rok, 3 percentá boli zasiahnuté viac…

Prečo je GTP firewall nutnosť pre zabezpečenie 4G a nastupujúcich 5G sietí

5G sľubuje vyššie rýchlosti, nižšiu latenciu, množstvo nových IoT aplikácií a pre prevádzkovateľov mobilných sietí masívnu zmenu v existujúcich sieťových technológiách a obchodných modeloch. V stávke: 1,3 bilióna dolárov v nových príjmoch spojených s 5G, desaťnásobný rast historických výnosov z mobilných telekomunikačných služieb. Prevádzkovatelia mobilných sietí bojujú so spomaľujúcim rastom výnosov a nižšou ziskovosťou, čo…

Bitglass 2019 Cloud Security Report: Iba 20 % organizácií využíva systém prevencie straty dát v cloude napriek tomu, že do neho ukladajú citlivé informácie

67 percent organizácií verí, že cloudové aplikácie sú rovnako bezpečné alebo bezpečnejšie ako aplikácie on premise. CAMPBELL, CA - 17. júla 2019 - Spoločnosť Bitglass, výrobca Next-Gen CASB, práve vydala report o cloudovej bezpečnosti v roku 2019 - Guardians of the Cloud. V súvislosti s presunom čoraz väčšieho objemu dát a prevádzky do cloudu potrebujú organizácie…

Ako zistiť, koľko času a peňazí vás bude stáť DDoS útok

Nemusíte čítať žiadne štatistiky, aby ste zistili, že útoky DDoS nie sú len nepríjemné, ale môžu vašu organizáciu stať hlavne cenný čas a peniaze. Koľko? To sa vám pokúsime priblížiť prostredníctvom IDG DDoS reportu z roku 2018. Koľko hodín výpadku DDoS útoky spôsobujú? Podľa správy IDG 36% spoločností, ktoré zažili viac ako päť DDoS útokov,…

Verejná správa: Ako vyberať kyberbezpečnostné riešenie?

Digitálna transformácia so sebou nesie aj vlnu kybernetických útokov, ktoré podkopávajú fungovanie orgánov verejnej správy a ich informačných systémov. Ako ale s nepreberným množstvom firewallov na trhu vybrať vhodné riešenie kybernetického zabezpečenia? Možné odpovede na to v troch bodoch podáva Raphaël Granger, account manager pre verejnú správu v spoločnosti Stormshield. Aké regulačné povinnosti sa viažu…

Búrame mýty o A10 Networks

Keďže sa trhom stále šíri mnoho poloprávd a zavádzajúcich tvrdení o technológiách a ponuke spoločnosti A10 Networks, urobili sme menšiu osvetovú akciu. Ponúkame vám rýchly pohľad do zákulisia. Z mnohých diskusií nám bohužiaľ vyplynulo, že sa o A10 Networks šíria trhom zavádzajúce informácie, ktoré môžu uvádzať partnerov a potenciálnych zákazníkov do omylu. Aby sme pomohli…

Ako CASB chráni osobné, zdravotné a platobné údaje v cloude?

Už ste počuli o CASB („kazbí“, ako ľudia v brandži skratku vyslovujú) - cloud access security brokeru - ktorý chráni dáta tečúce za firemný firewall do cloudových aplikácií? V tomto článku sa vrátime trochu ku koreňom a zhrnieme základné vlastnosti a technológie chrániace údaje, ku ktorým používatelia pristupujú zo zariadení mimo internú sieť. Podľa definície…

Hype krivka 5G: Návrat k realite

Bez ohľadu na kvalitu produktov naprieč segmentmi je vždy z pohľadu ich rozšírenia dôležité zachytiť ten správny okamih z celého cyklu adopcie danej technológie. Ako je na tom 5G, do ktorého sa majú podľa rôznych správ v budúcom desaťročí investovať bilióny dolárov? Keď sa nižšie pozriete na obrázok, ktorý ilustruje hype krivku pre technológie a…