Najmä u komplexnejších projektov, ktoré svojou povahou prevyšujú rozsah bežnej predpredajnej a popredajnej podpory, poskytujeme ako distribútor s pridanou hodnotou technologické poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

  1. Enterprise architektúra
  2. Bezpečnosť
  3. Sieťová infraštruktúra
  4. Servery a úložiská dát
  5. Virtualizácia

Enterprise architektúra

Poradenstvo týkajúce sa podnikovej architektúry zahŕňa všetko od strategického smerovania IT, analýzy súčasného stavu, analýzy rizík, cez návrh riešenia pre nasledujúce oblasti až po optimalizáciu IT procesov a systémov. Okrem certifikátov spojených so zastupovanými výrobcami sme držiteľmi certifikátov TOGAF, ArchiMate, PRINCE2.

Bezpečnosť

Poskytujeme poradenstvo v oblasti zberu, konsolidácie (ELK) a vyhodnocovanie dát (SIEM). Z technologického pohľadu dokážeme navrhnúť bezpečnostné riešenia vrátane vypracovania analýzy bezpečnostných rizík.

Sieťová infraštruktúra

Naši konzultanti majú bohaté skúsenosti s technológiami významných výrobcov v IT aj telco prostrediu. Okrem pokročilých znalostí routingu, switchingu a Wi-Fi držíme tiež kompetencie v oblasti dohľadu sietí.

Servery a úložiská dát

S ohľadom na potreby aplikácií, ktoré organizácie prevádzkujú, poskytujeme poradenstvo aj v oblasti serverovej a storagovej architektúry. Navrhujeme optimálne riešenie s využitím rack aj blade serverov, úložísk SAN alebo NAS vrátane zálohovania.

Virtualizácia

Z radu predchádzajúcich projektov máme skúsenosti so všetkými hlavnými dodávateľmi virtualizačných platforiem, tj. VMware, Hyper-V i KVM. Pri navrhovaní riešení zohľadňujeme najmodernejšie trendy, ako sú SDN a NFV, a využívame znalosti naprieč telco a IT, fyzickým i virtuálnym svetom.