Naše riešenia

Carrier Grade NAT

Poskytovatelia telekomunikačných služieb potrebujú kvôli rastu počtu pripojených zariadení, aplikácií a vyčerpanie verejných IPv4 adries proaktívne škálovať svoje siete, chrániť užívateľov aj infraštruktúru a poskytovať vysoko dostupné služby.

Tieto výzvy adresuje široká škála riešení A10 Networks, ktoré sú integrovateľné s bežne rozšírenými prostrediami cloudu, SDN, NFV a NFV/MANO, a to sa 100-percentnou podporou RESTful API.

30-dňovú trial licenciu samostatného A10 vThunder CGN s priepustnosťou 1 Gb/s môžete získať tu.

Preklad a správa IPV4 a IPV6

Sieťové riešenie A10 Networks CGN pre ISP a telco operátorov poskytuje vysoko výkonný a transparentný preklad sieťových adries a protokolov. CGNAT (Carrier-Grade Network Address Translation) tak umožňuje poskytovateľom optimalizovať obmedzenú dostupnosť IPv4 adries spojenú s nárastom počtu pripojených zariadení, poťažmo predĺžiť životnosť celej infraštruktúry, a súčasne ľahko migrovať na IPv6.

A10 Thunder CGN poskytuje vysoký výkon vo formáte 1U s mimoriadnou škálovateľnosťou do jednotiek Tbps pre preklad adries IPv4 aj IPv6. Reaguje tiež na odlišný spôsob adresovania v sieťach a na rôzne architektúry pre prechod na IPv6 naprieč organizáciami. Integrovaná DDoS ochrana pre NAT pooly spolu s aplikačnými bránami (ALG) pomáhajú zabezpečiť dostupnosť a transparentnosť prevádzky aplikácií pri súčasnom preklade adries. Thunder CGN môže slúžiť aj ako spoľahlivý centrálny bod pre zber prevádzkových záznamov potrebných pre Data Retention systémy tretích strán.

Vzhľadom na spätnú nekompatibilitu IPv6 s IPv4 podporuje A10 Thunder CGN rôzne riešenia pre dosiahnutie plnej konektivity bez ohľadu na verziu zdrojového alebo cieľového IP protokolu. Na jednom zariadení, v jednom alebo viacerých kontextoch (partitions), podporuje kombináciu rôznych CGN techník – okrem bežného NAT44 (4) tiež Dual-Stack Lite (DS-Lite), Light Weight 4 over 6 (Lw4o6), IPv6 Rapid Deployment (6 ) alebo MAP-T. Systém NAT64 / DNS64 v Thunder CGN umožňuje IPv6 zariadeniam pristupovať k obsahu, ktorý je dispozícii iba prostredníctvom protokolu IPv4.

Riešenia A10 Networks sú plne otvorené pre integráciu cez Restful API s bežne rozšírenými automatizačnými alebo orchetračními nástrojmi, OpenStack, SDN a frameworky NFV/MANO. Plne teda podporujú siete 5G.

Thunder CGN je postavený na operačnom systéme Advanced Core Operating System (ACOS) a ponúka sa v rôznych formách – fyzickej, pre bare-metal aj virtuálne (VMware ESXi, KVM, Microsoft Hyper-V). Najvýkonnejšie fyzické zariadenie A10 ponúka reálnu priepustnosť až 300 Gb/s a 512 miliónov súbežných spojení. Vyššiu priepustnosť možno dosiahnuť pomocou scale-out architektúry až do ôsmich uzlov, tj. priepustnosti cez 2 Tb/s.

Data Retention pre ISP a telco operátory

Riešenie pre uchovávanie prevádzkových a lokalizačných dát

A10 Networks ako dlhoročným dodávateľ technológií pre telekomunikačné spoločnosti a poskytovateľov služieb po celom svete poskytuje Carrier Grade NAT, ktorý je ideálnym miestom zberu dát v sieti. V kombinácii s kolektormi tretích strán umožňuje vytvorenie spoľahlivé dáta retention platformy.

Konvergovaný firewall a GiFW

A10 Thunder Converged Firewall (CFW) je vysoko výkonný stavový firewall vr. všetkých funkcií SSL inšpekcie a ADC a WAF. Pomocou aplikačných oddielov môže byť rozdelený na množstvo nezávislých blokov, a ISP či operátor ho tak môže poskytovať koncovým zákazníkom ako službu. V 5G sieťach sa tiež nasadzuje ako GiFW s funkciami CGNAT.

Na riešenia A10 dodávané ako hardvér, softvér (virtualizovaný i bare metal) alebo v cloude sa spoliehajú prední poskytovatelia služieb po celom svete. Služby A10 pre zabezpečenie aplikácií im pomáhajú zvyšovať spokojnosť zákazníkov, monetizovať siete a navyšovať tržby.

Zabezpečenie a doručovanie aplikácií

A10 Thunder Application Delivery Controller (ADC) s funkciami webového aplikačného firewallu (WAF) obsahuje všetky funkcie od load-balancingu, Application Access Managementu (AAM) až po základný anti-DDoS a môže byť nasadený v internej infraštruktúre operátora, alebo ako súčasť poskytovaných zákazníckych riešení.

V prípade virtuálnych inštancií je k dispozícii inovatívne licencovanie FlexPool, kedy sa licencuje celková kapacita, ktorá sa ďalej delí medzi jednotlivé virtuálne inštancie.

Centrálny monitoring, správu riešení ADC, SSLi, CGN a CFW a konfiguráciu sieťových služieb zabezpečuje nástroj A10 Harmony Controller (HC). Ponúka detailnú aplikačnú a prevádzkovú analytiku, čím zjednodušuje prevádzku a optimalizáciu systémov. Nástroj je multitenantný a je možné ho ponúkať ako službu. Poskytovateľom uľahčuje plánovanie kapacít, zvyšuje spoľahlivosť služieb a prevádzkovú efektivitu, čo znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Ochrana pred DDoS

Vysoko výkonné anti-DDoS riešenie A10 Threat Protection System (TPS) s prenosom v rádoch stoviek Gb/s sa v telekomunikačných sieťach nasadzuje ako scrubbing centrum pre ochranu proti masívnym internetovým útokom. Zaisťuje ako detekciu, tak mitigaciu až terabitových útokov.

Riešenie tiež obsahuje nástroj A10 aGalaxy, ktorý riadi TPS systémy a umožňuje tiež smerovanie prevádzky na čistiace centrum v prípade útoku. Nástroj slúži na správu anti-DDoS riešenie z pohľadu zón a aplikácií, ktoré sú chránené, a poskytuje vizualizáciu aktuálneho stavu.

A10 Thunder TPS 14045