Priemyselná kybernetická bezpečnosť: prečo by sme mali prestať hovoriť o SCADA?

Priemyselné systémy sú dnes stále viac riadené digitálne, čo zvyšuje riziko ich vystavenia kybernetickým útokom. S ohľadom na to je znalosť základov priemyselnej kybernetickej bezpečnosti - a súvisiacich technických termínov - teraz nevyhnutnou požiadavkou pre účinný boj proti hrozbám. SCADA, ICS, DCS, HMI, PLC ... Za neškodnými iniciálami „OT“ (Operational / prevádzkové technológie, na rozdiel…

Zmapované: Toto sú hlavné vektory kybernetických útokov v priemyselnom prostredí

V stále prepojenejšom  svete priemysel čelí množstvu rôznych IT hrozieb. V reakcii na tento tlak potrebuje priemyselný sektor zvýšené bezpečnostné opatrenia. Najskôr však potrebuje vedieť, odkiaľ môže útok prísť. Štúdia spoločnosti Kaspersky Lab v júni 2018 upozornila na vážne kyberbezpečnostné hrozby, ktorým čelí ICS (priemyselné kontrolné systémy). Viac ako tri štvrtiny spoločností, ktoré sa štúdie zúčastnili,…

Akým kybernetickým výzvam čelí priemysel v roku 2019?

Digitalizácia priemyslu prináša nové riziká z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Či už tieto ohrozenia pochádzajú zo strany konkurencie, zločineckých organizácií alebo dokonca štátov, ťažko na toto stále prepojenejšie odvetvie doliehajú a vyžadujú reakcie na viacerých úrovniach. Z rodiny priemyselného malwaru zmienim najnovší svojho druhu – „Triton“, ktorý je známy tiež ako „Trisis“ alebo „HatMan“. V histórii…