Distinct.Smart.Innovative

Spoločnosť VPGC bola založená v roku 2014 s cieľom poskytovať obchodné poradenstvo a rozvíjať projekty globálnych IT výrobcov na lokálnych trhoch. Nadviazanie kľúčového partnerstva so spoločnosťou Microsoft v roku 2015 viedlo k ďalšiemu upevňovaniu postavenia firmy v oblasti obchodných a poradenských služieb.

To bol tiež jeden z hlavných faktorov, ktoré spoločnosti pomohli v roku 2016 získať priame zastúpenie A10 Networks, a rozšíriť tak podnikanie o distribúciu s pridanou hodnotou, kde sa naďalej odlišuje svojím konzultačným prístupom.

Od roku 2017 sa spoločnosť zameriava na spoluprácu s najvýznamnejšími systémovými integrátormi a postupne rozširuje portfólio o ďalších výrobcov z oblasti cloudu a bezpečnosti.

Poskytujeme prémiovú obchodnou a technickú starostlivosť a spoločne s partnermi prispievame k rozvoju a rastu našich zákazníkov.

Vjačeslav Petraševskij, CEO VPGC

Vízia a poslanie

Spoločne s partnermi chceme na lokálne trhy prinášať inovatívne technológie, a prispievať tak k rozvoju a rastu organizácií.

Vždy svojim partnerom a zákazníkom poskytujeme prémiovú starostlivosť. Pri jednaniach zastávame konzultatívny prístup a pružne reagujeme na zmeny situácie a vývoj celého prostredia. Sústredíme sa na kľúčové segmenty telekomunikácie a enterprise.

Úzko spolupracujeme s globálnymi výrobcami a systémovými integrátormi pri návrhu nových IT riešení pre potreby organizácií. Vytvárame nové obchodné príležitosti, budujeme silný predajný kanál a zabezpečujeme predpredajné i popredajné aktivity.