Financovanie projektov a ďalšie finančné služby

U väčších projektov dokážeme zabezpečiť pomoc pri financovaní, napríklad v podobe lízingu, dlhší splatnosti či vyjednania špeciálnych podmienok u spolupracujúcich finančných partnerov.

Na financovanie ICT projektov VPGC spolupracuje s J&T Leasing, členom skupiny J&T Finance Group. Okrem finančného a operatívneho lízingu J&T umožňuje aj prefinancovanie už nadobudnutého vybavenie, poskytuje úvery pre účelové financovanie a zaisťuje postúpenia krátkodobých pohľadávok.

To umožňuje obchodným partnerom a ich zákazníkom zvoliť najvhodnejšie riešenie financovania od základného hardvéru a softvéru až po rozsiahle IT riešení.