Podle průzkumu 451 Research operátoři považují za největší hrozbu v dalších třech letech složitost sítí. Na 61 procent respondentů ji takto ohodnotilo s vyšší prioritou než konkurenci v podobě cloudových providerů, obavy z tlaku na marži u služeb či nižší provozní náklady.

Největší hrozba pro další tři roky

Greatest Threat for the Next Three Years
Zdroj: 451 Research (pro A10 Networks)

Tuto obavu potvrdil analytik Patrick Donegan z HardenStance v nedávném rozhovoru se zákazníkem A10, který poukázal na složité a nepříjemné manuální operace jako primární bezpečnostní výzvu operátorů, kteří rozšiřují své sítě pomocí dalších 5G zařízení a prvků. Například chyby „tlustých prstů“ u obsluhy mohou způsobit problémy s konfigurací a potenciální narušení v okamžiku, když se nová zařízení připojují do sítě.

K chybám nebo nekonzistentním aktualizacím je náchylné i manuální zavádění bezpečnostních záplat, které způsobuje zranitelnost zařízení v síti. V okamžiku, kdy více zaměstnanců nastavuje různé konfigurace v různých časech při současně rostoucím počtu zařízení, je obtížné porovnat a udržet přehled nad tím, které konfigurace a aktualizace jsou ty správné.

Automatizace jako první krok k vyšší konzistenci

Automatizace jednoduchých úkolů a diskrétních, ale složitých procesů je prvním krokem k vyšší konzistenci. Automatizace, a to i v malých krocích, může operátorům velmi pomoci při snižování nákladů a rychlejším a bezpečnějším využívání 5G, například pro pevné bezdrátové připojení (FWA).

Operátoři se potýkají potřebou automatizace a snižování náklady při současném zvládnutí starších, vícegeneračních a hybridních technologií 3G, 4G, 5G a pevného širokopásmového připojení. Automatizace procesů nasazení, konfigurace, aktualizace a upgradů může podstatně zmírnit bolesti tohoto přechodu a podpořit cíle operátora v podobě nižších nákladů, silnějšího zabezpečení a lepšího zákaznického servisu.

Poskytovatelé služeb provozující mobilní i pevné sítě, jako ten z rozhovoru pro HardenStance, se zaměřují na FWA s 5G kvůli zvýšení objemu a kvality svých video služeb, dosažení konvergence mobilní a pevné infrastruktury a snížení nákladů. Zmíněný operátor chce poskytovat konzistentní služby uživatelům pevného širokopásmového připojení, i když se připojují přes 5G FWA, a rozšířit širokopásmové připojení do oblastí s nedostatečným pokrytím.

Trh FWA se rozrůstá po celém světě, kde nyní používá pevný bezdrátový přístup přes 100 milionů domácností. Celkově mobilní odvětví považuje pevný bezdrátový přístup přes 5G a 4G za nákladově efektivní způsob připojení nedostatečně pokryté populace. Zavádění širokopásmového připojení bylo obzvláště pomalé v rozvojových či nedostatečně rozvinutých zemích, kde se odhaduje, že je bez pevného širokopásmového připojení až 1 miliarda domácností. Příležitost operátorů poskytovat služby pevného bezdrátového přístupu (4G i 5G) je obrovská. 5G pro FWA poskytuje až 100x větší kapacitu než 4G a eliminuje potřebu budovat nákladnou fixní kabelovou nebo optickou infrastrukturu, která vyžaduje kopání příkopů, pokládání kabelů a zajištění práv k přístupu.

Jak dosáhnout efektivity a flexibility

A10 Networks Orion 5G Security Suite obsahuje komplexní sadu API skriptů, které operátorům umožňují automatizovat řadu úloh, zjednodušit složité procesy a plnit obchodní cíle spojené s přeměnou sítě. Tam, kde jiní dodavatelé potřebují tisíc volání API, stačí A10 sotva hrstka API callů k provedení stejného množství změn, což výrazně zjednodušuje správu stále se zvyšujícího počtu síťových uzlů. Klastrovací funkce a možnosti licencování navíc poskytují flexibilitu při zvyšování kapacity napříč různými uzly, bez ohledu na umístění a bez nutnosti přerušit poskytování služby. Škálovat lze za pouhých 20 minut.

Automatizace zdánlivě jednoduchých úkolů a procesů a pružná škálovatelnost tak pomáhají optimalizovat investice, umožňují operátorům snadněji budovat mobilní edge computing a konvergovat mobilní a pevné technologie při zachování jednotné úrovně služby z pohledu uživatele.


Autor: Terry Young, A10 Networks
Překlad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj:
A10 Networks – Automation that Matters and Eliminates “Fat Finger” Errors