Naše riešenia

Rýchlejšie, vyvážené a bezpečné datacentra, cloudy, siete a aplikácie

Pomáhame podnikom s ochranou siete a mobilných zariadení a so zabezpečením dostupnosti webových služieb a aplikácií.

Vysoká dostupnosť webových a cloudových aplikácií

Riešenia A10 Networks umožňujú podnikom analyzovať aplikácie, služby a mikroslužby bežiace na hybridných load-balancingových prostrediach (hardvér, VM inštancie, kontajner) pomocou aplikačného manažmentu (APM).

Application Delivery Controller (ADC) a webový aplikačný firewall (WAF) A10 Networks pomáhajú postaviť a ďalej škálovať sieťovú infraštruktúru pre zaistenie chodu podnikových aplikácií s nízkou latenciou. A to pri zachovaní rýchlosti, zabezpečení a odolnosti voči aplikačným aj DDoS útokom.

A10 Thunder ADC s funkciami WAF je určený pre nasadenie v dátových centrách ako fyzický box alebo ako virtuálna inštancia. All-in-one licencovanie (zahŕňajúce load-balancing, global server load balancing, Application Access Management – AAM, WAF alebo základný AntiDDoS) zjednodušuje prevádzku riešenia v dlhodobom horizonte.

Virtuálne inštancie A10 Thunder vADC pre IaaS/PaaS s integrovanými funkciami WAF sú dostupné aj vo verejných cloudoch (Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform), a môžu tak byť nasadené v hybridných prostrediach so zabezpečením rovnakých funkcií a konfigurácií on-premise a v cloude.

ADC podporujúce Kubernetes

Mikroslužby zjednodušujú v podnikoch dodávku aplikácií aj s ohľadom na potreby DevOps a požiadavky hybridných či multi-cloudových prostredí.

Kontejnerizovaná verzia A10 Thunder cADC pre natívne cloudové prostredia podporuje procesy DevOps (CI/CD) v internom vývoji softvéru. Je plne integrovaná s Kubernetes pomocou Ingress Controlleru, a pre moderné cloudové aplikácie tak funguje ako transparentný sieťový prvok. Centrálnu správu a aplikačný monitoring zaisťuje nástroj Harmony Controller.

A10 Thunder Threat Protection System (TPS) je vysoko výkonné Anti-DDoS riešenie pre detekciu a mitigáciu DDoS útokov, ktoré cielia na online spoločnosti a ich webové aplikácie, či už sa jedná o e-shop, internetové bankovníctvo alebo spravodajský portál.

Konvergované zariadenie A10 Thunder Converged Firewall (CFW) ponúka vysoko výkonný stavový firewall vr. všetkých funkcií SSL inšpekcie a ADC/WAF. Pomocou aplikačných oddielov môže byť rozdelený na veľké množstvo nezávislých blokov použitých na rôzne účely a spravovaných nezávislými tímy.

Kontrola SSL prevádzky a offload dešifrovanie a šifrovanie

A10 Thunder SSL Insight (SSLi) vykonáva hardvérovo akcelerované dešifrovanie a opätovné zašifrovanie prevádzky interných užívateľov smerom do internetu. Do tzv. dešifrovanej zóny je možné nasadiť NGFW, anti-virus, anti-malware a DLP, ktorým Thunder SSLi uľahčí záťaž spojenú s šifrovanou prevádzkou pri zaisťovaní bezpečnosti internej siete. Prípadne môže len sledovať prevádzku pomocou jeho zrkadlenia.

Nástroj A10 Harmony Controller (HC) zabezpečuje centrálnu správu riešení ADC, SSLi, CFW a CGN, a ponúka detailnú aplikačnú a prevádzkovú analytiku, čím zjednodušuje prevádzku alebo riešenie problémov v infraštruktúre.

A10 Networks pomáha dodržiavať zhodu s predpismi HIPAA v zdravotníctve alebo PCI vo finančníctve a drží vládne certifikácie napr. pre Common Criteria EAL2 +, NIAP, FIPS 140-2 Certifications 1659 & 1963, Jitke-Approved Products List, ICSA Labs-Certified a DISA Authority to Operate (ATO).