Prechod na 5G prinesie poskytovateľom mobilných služieb radu príležitostí, ale dosahovanie vyšších úrovní príjmov pre nich aj naďalej zostane výzvou. Priemerný príjem na používateľa (ARPU) stagnuje až klesá, zatiaľ čo objem prenesených dát na zariadení rýchlo rastie. Tradičné tarify po celom svete erodujú a očakáva sa nástup neobmedzených plánov. Predpokladá sa, že rastúce objemy dát podporí značné investície do infraštruktúry. Ak chcú poskytovatelia telco služieb zostať ziskoví, potrebujú nájsť nové zdroje príjmov.

Tie môžu získať zameraním sa na služby s pridanou hodnotou a znížením svojej závislosti od príjmov z dát. Jedným z príkladov znižujúcim riziko môže byť zabezpečenie ako služba. Poskytovatelia služieb by mohli nielen monetizovať svoje investície, ale odlíšiť sa týmito službami s pridanou hodnotou a budovať udržateľnejšie a výnosnejšie podnikanie.

Využitie rastie, ale ARPU zaostáva

Rast mobilných dát dosiahol skutočne veľké rozmery. Podľa správy Ericsson Mobility Report z júna 2019 dosiahne celkový mobilný dátový prenos do konca roka 2024 mesačne 131 exabajtov (EB), čo predstavuje 30% medziročnú mieru rastu od roku 2018. Len v Severnej Amerike bude mobilný dátový prenos na smartphone dosahovať priemerne 39 GB mesačne, čo je viac ako päťnásobný nárast priemeru z roku 2018. GSMA očakáva, že mobilní operátori budú do podpory tohto globálneho rastu v rokoch 2018 až 2020 investovať v mobilných CAPEX okolo 480 miliárd dolárov.

Zdroj: Ericsson Mobility Report, jún 2019

Ale súdiac podľa minulých skúseností tieto masívne investície nemusia nutne priniesť adekvátne výnosy. Ako uvádza štúdia spoločností Ericsson a Arthur D. Little z roku 2018, operátori, ktorí investovali do upgradu 4G, si rýchlo uvedomili, že zatiaľ čo využitie sa dramaticky zvýšilo, výnosy na používateľa nie; celková CAGR bola iba 1,5 percenta. Jednoducho povedané, zákazníci chcú získať viac, ale nechcú platiť viac. Konkurenčné tlaky na ceny a rozširovanie neobmedzených dátových plánov obmedzujú vplyv poskytovateľov služieb na zvyšovanie sadzieb a vyvíjajú neustály tlak na marže.

V tejto súvislosti nie je divu, že niektorí poskytovatelia služieb sa moc neženú do investovania do prechodu na 5G. Mnoho operátorov reálne najprv musí získať späť svoje investície do infraštruktúry 4G.

Záchrana príjmov pomocou služieb s pridanou hodnotou

Riešením pre stlačené mobilné výnosy nie je snaha odolávať nástupu 5G, ide o využitie inovácií, ktoré 5G umožňuje – a speňaženie bezpečnostných výziev, ktoré prináša.

GSMA popisuje novo vznikajúci ekonomický model pre mobilné dáta jednoducho: „Konektivita bude komoditizovaná; tvorba hodnôt spočíva v aplikáciách, platformách a službách.“ Toto vyhlásenie prichádza v súvislosti s diskusiou o internete vecí (IoT), ale ide len o jeden z rôznych prípadov použitia, ktoré povedú k masívnemu rastu v 5G sieťach.

Nedávny prieskum zadaný spoločnosťou A10 Networks zistil, že smart cities, priemyselná automatizácia, ultrarýchle pripojenie a pripojená vozidlá sú kľúčovými faktormi ovplyvňujúcimi príklady využitia 5G. Operácie na diaľku zmení zdravotnú starostlivosť. Rozšírená a virtuálna realita, poháňané umelou inteligenciou a cloud computingom, zmení retail. Vidiecke a inak neprístupné oblasti konečne spoznajú potenciál všadeprítomné vysokorýchlostné konektivity.

Pre umožnenie tejto transformácie je konektivita 5G čoraz viac doplňovaná multi-access edge computingom (MEC), čo je architektúra, v ktorej sú aplikácie presunuté z tradičných on-premise a cloudových dátových centier na okraj siete s cieľom zrýchliť výkon a znížiť latenciu.

Práve tento posun a jeho dôsledky pre životaschopnosť služieb s pridanou hodnotou podporovanou 5G vytvárajú príležitosť pre nové bezpečnostné služby.

Od hlúpych rúr po inteligentné zabezpečenie

Bez ohľadu na samotné dopady architektúry MEC explózia nových zariadení pripájaných k internetu výrazne zvyšuje bezpečnostné výzvy, ktorým čelia podniky a ďalší poskytovatelia služieb. Podľa GSMA sa v rokoch 2018 až 2025 počet globálnych pripojení internetu vecí strojnásobí na 25 miliárd. S exponenciálnym rozširovaním povrchu útokov budú musieť poskytovatelia služieb zabezpečiť, aby malware, prieniky, DDoS útoky a ďalšie hrozby nenarušovali poskytovanie 5G služieb. To je ešte kritickejšie u služieb, ako sú telemedicína alebo autonómne a pripojená autá.

Pridajte k tomuto obrázku MEC a výzva ešte vzrastie. Presunutím z datacentra na okraj siete sa aplikácie stávajú zraniteľnejšie. Výpočtové prostriedky sú v okrajových micro-dátových centrách nižšie v porovnaním s tradičnými alebo cloudovými dátovými centrami, čo znamená že DDoS útok môže zhodiť aplikáciu oveľa rýchlejšie a ľahšie.

V záujme ochrany týchto nových prípadov použitia, vrátane služieb a aplikácií poskytovaných ich podnikovými zákazníkmi, môžu mobilní operátori teraz ponúknuť zabezpečenie ako službu v podobe detekcie DDoS, L4/L7 firewallu, GTP/diameter/TLS inšpekcie, ochrany HTTP a IPSec VPN. Poskytovatelia služieb môžu chrániť podniky a zákazníkov pred poklesom výkonu, nedostupnosťou, podvody, narušením dát a ďalšími rizikami za hranicami komoditné konektivity – a podľa toho si účtovať poplatky.

S už prebiehajúcom nástupom 5G čelia poskytovatelia mobilných služieb bezprecedentnej potrebe prispôsobiť príjmy svojim nákladom. Využitím príležitostí v podobe služieb s pridanou hodnotou, ktoré 5G umožnia, a vytvorením nových bezpečnostných služieb na ochranu týchto prípadov použitia, môžu operátori znovu postaviť ziskový ekonomický model.

Autor: Yasir Liaqatullah, A10 Networks
Preklad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj: A10 Networks – Boosting mobile revenue with 5G security-as-a-service