Přechod na 5G přinese poskytovatelům mobilních služeb řadu příležitostí, ale dosahování vyšších úrovní příjmů pro ně i nadále zůstane výzvou. Průměrný příjem na uživatele (ARPU) stagnuje až klesá, zatímco objem přenesených dat na zařízení rychle roste. Tradiční tarify po celém světě erodují a očekává se nástup neomezených plánů. Předpokládá se, že rostoucí objemy dat podpoří značné investice do infrastruktury. Pokud chtějí poskytovatelé telco služeb zůstat ziskoví, potřebují najít nové zdroje příjmů.

Ty mohou získat zaměřením se na služby s přidanou hodnotou a snížením své závislosti na příjmech z dat. Jedním z příkladů snižujícím riziko může být zabezpečení jako služba. Poskytovatelé služeb by mohli nejen monetizovat své investice, ale odlišit se těmito službami s přidanou hodnotou a budovat udržitelnější a výnosnější podnikání.

Využití roste, ale ARPU zaostává

Růst mobilních dat dosáhl skutečně velkých rozměrů. Podle zprávy Ericsson Mobility Report z června 2019 dosáhne celkový mobilní datový přenos do konce roku 2024 měsíčně 131 exabajtů (EB), což představuje 30% meziroční míru růstu od roku 2018. Jen v Severní Americe bude mobilní datový přenos na smartphone dosahovat průměrně 39 GB měsíčně, což je více než pětinásobný nárůst průměru z roku 2018. GSMA očekává, že mobilní operátoři budou do podpory tohoto globálního růstu v letech 2018 až 2020 investovat v mobilních CAPEX kolem 480 miliard dolarů.

Source: Ericsson Mobility Report, June 2019

 Zdroj: Ericsson Mobility Report, červen 2019

Ale soudě podle minulých zkušeností tyto masivní investice nemusí nutně přinést odpovídající výnosy. Jak uvádí studie společností Ericsson a Arthur D. Little z roku 2018, operátoři, kteří investovali do upgradu 4G, si rychle uvědomili, že zatímco využití se dramaticky zvýšilo, výnosy na uživatele ne; celková CAGR byla pouze 1,5 procenta. Jednoduše řečeno, zákazníci chtějí získat více, ale nechtějí platit více. Konkurenční tlaky na ceny a rozšiřování neomezených datových plánů omezují vliv poskytovatelů služeb na zvyšování sazeb a vyvíjejí neustálý tlak na marže.

V této souvislosti není divu, že někteří poskytovatelé služeb se moc neženou do investování do přechodu na 5G. Řada operátorů reálně nejprve musí získat zpět své investice do infrastruktury 4G.

Záchrana příjmů pomocí služeb s přidanou hodnotou

Řešením pro stlačené mobilních výnosy není snaha odolávat nástupu 5G, jde o využití inovací, které 5G umožňuje – a zpeněžení bezpečnostních výzev, které přináší.

GSMA popisuje nově vznikající ekonomický model pro mobilní data jednoduše: „Konektivita bude komoditizována; tvorba hodnot spočívá v aplikacích, platformách a službách.“ Toto prohlášení přichází v souvislosti s diskusí o internetu věcí (IoT), ale jde pouze o jeden z různých případů použití, které povedou k masivnímu růstu v 5G sítích.

Nedávný průzkum zadaný společností A10 Networks zjistil, že chytrá města, průmyslová automatizace, ultrarychlé připojení a připojená vozidla jsou klíčovými faktory ovlivňujícími příklady využití 5G. Operace na dálku změní zdravotní péči. Rozšířená a virtuální realita, poháněné umělou inteligencí a cloud computingem, změní retail. Venkovské a jinak nepřístupné oblasti konečně poznají potenciál všudypřítomné vysokorychlostní konektivity.

Pro umožnění této transformace je konektivita 5G stále více doplňována multi-access edge computingem (MEC), což je architektura, ve které jsou aplikace přesunuty z tradičních on-premise a cloudových datových center na okraj sítě s cílem zrychlit výkon a snížit latenci.

Právě tento posun a jeho důsledky pro životaschopnost služeb s přidanou hodnotou podporovanou 5G vytvářejí příležitost pro nové bezpečnostní služby.

Od hloupých trubek po inteligentní zabezpečení

Bez ohledu na samotné dopady architektury MEC exploze nových zařízení připojovaných k internetu výrazně zvyšuje bezpečnostní výzvy, kterým čelí podniky a další poskytovatelé služeb. Podle GSMA se v letech 2018 až 2025 počet globálních připojení internetu věcí ztrojnásobí na 25 miliard. S exponenciálním rozšiřováním povrchu útoků budou muset poskytovatelé služeb zajistit, aby malware, průniky, DDoS útoky a další hrozby nenarušovaly poskytování 5G služeb. To je ještě kritičtější u služeb, jako jsou telemedicína nebo autonomní a připojená auta.

Přidejte k tomuto obrázku MEC a výzva ještě vzroste. Přesunutím z datacentra na okraj sítě se aplikace stávají zranitelnější. Výpočetní prostředky jsou v okrajových micro-datových centrech nižší v porovnání s tradičními nebo cloudovými datovými centry, což znamená že DDoS útok může shodit aplikaci mnohem rychleji a snáze.

V zájmu ochrany těchto nových případů použití, včetně služeb a aplikací poskytovaných jejich podnikovými zákazníky, mohou mobilní operátoři nyní nabídnout zabezpečení jako službu v podobě detekce DDoS, L4/L7 firewallu, GTP/diameter/TLS inspekce, ochrany HTTP a IPSec VPN. Poskytovatelé služeb mohou chránit podniky a zákazníky před poklesem výkonu, nedostupností, podvody, narušením dat a dalšími riziky za hranicemi komoditní konektivity – a podle toho si účtovat poplatky.

S již probíhajícím nástupem 5G čelí poskytovatelé mobilních služeb bezprecedentní potřebě přizpůsobit příjmy svým nákladům. Využitím příležitostí v podobě služeb s přidanou hodnotou, které 5G umožní, a vytvořením nových bezpečnostních služeb na ochranu těchto případů použití, mohou operátoři znovu postavit ziskový ekonomický model.

Autor: Yasir Liaqatullah, A10 Networks
Překlad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj: A10 Networks – Boosting mobile revenue with 5G security-as-a-service