Organizácie potrebujú vedieť, ako fungujú ich aplikácie, a potrebujú rozumieť aktuálnemu stavu ich zabezpečenia. Bez toho nemôžu užívateľom zabezpečiť požadovanú úroveň výkonu a dostupnosti.

Majú vaše aplikácie latenciu? Pripája sa naraz príliš veľa používateľov a padajú vám kvôli tomu servery? Zhoršuje sa v priebehu času užívateľská skúsenosť? Nemáte nejaké problémy so zabezpečením?

Application Delivery Controllery (ADC) vám bežne poskytnú základné štatistiky ako počet pripojení, ale nič moc naviac. Vhľad do prevádzky je obmedzený. ADC obvykle neposkytujú viditeľnosť na úrovni aplikácií, URL ani požiadaviek.

Preto A10 Networks uviedli pred dvoma rokmi nástroj Harmony Controller, ktorý poskytuje monitoring a analytiku aplikačného výkonu a zabezpečenia naprieč dátovými centrami a cloudovými prostrediami. Poskytuje užívateľom podrobný prehľad o výkone aplikácií a o bezpečnostných anomáliách. Zobrazuje rôzne metriky výkonu a zabezpečenie na úrovni aplikácií, URL adries a požiadaviek.

Podrobná viditeľnosť vám umožňuje robiť informovanejšie rozhodnutia v oblasti zabezpečenia a výkonu aplikácií, čo zlepšuje služby z pohľadu používateľov, vedie k rýchlejšej návratnosti investícií a umožňuje navýšiť výnosy.

A10 Harmony Controller zaisťuje viditeľnosť naprieč rôznymi prostrediami a poskytuje analytiku naprieč všetkými form-faktory ADC, ako sú A10 Thunder ADC, A10 Lightning Application Delivery Service (ADS) a open source load balancer HAProxy.

V centrálnom portáli Harmony Controlleru si môžete v dashboardoch prispôsobiť zobrazované informácie, a sledovať výkon aplikácií vrátane pokročilej analytiky. Portál využijú línioví manažéri, ale aj vývojárske a DevOps tímy.

Môžete dashboard napríklad prispôsobiť tak, aby zobrazoval:

  • dobu odozvy klienta medzi každým bodom spojenia;
  • latenciu aplikácie;
  • pohľad na úrovni load balancéru a používateľa pre presné určenie, kde latencia vzniká;
  • kódy odpovedí, ktoré vám umožní podrobne rozobrať, ktorý konkrétny server hlási chybu 404;
  • weby a servery s najvyšším zaťažením;
  • geografické rozloženie požiadaviek;
  • celkový počet prenesených bajtov;
  • a ďalšie štatistiky a údaje o využití a aplikáciách.
A10 Harmony Controller – Dashboard

Analytické funkcie Harmony Controlleru umožňujú bližšie nahliadnuť do ukazovateľov výkonu a zabezpečenia a na základe stanovených prahových hodnôt môžu zasielať správcovi či manažérovi včasné upozornenia. Ak sa doba end-to-end odozvy zvýši, môžu byť správcovia upozornení skôr, než spomalenie aplikácie reálne zaznamenajú koncoví užívatelia. To im dovoľuje proaktívne zasiahnuť ešte pred tým, než klesne spokojnosť.

K dispozícii je ďalej automatické škálovanie, ktoré dovoľuje pridávanie inštancií na základe výkonnostných prahov. Môžete napríklad automaticky pridávať inštancie Lightning ADC, keď prevádzka presiahne stanovenú úroveň, a predísť tým zhoršeniu výkonu, respektíve dostupnosti.

Vývojárskym a DevOps tímom poskytuje Harmony Controller dáta, na základe ktorých môžu včas upravovať vývoj a implementáciu aplikácií. Informácie z HC im umožňujú porozumieť tomu, ako ich aplikácie fungujú v testovacích aj produkčných scenároch. S dohľadovými nástrojmi je možné HC integrovať prostredníctvom RESTful API.

S Harmony Controllerom tak získate centralizovanú viditeľnosť a analytiku pre akúkoľvek podkladovú infraštruktúru a dostanete k dispozícii pokročilé analýzy na úrovni jednotlivých aplikácií, či už sú prevádzkované on-premise, vo verejných alebo súkromných cloudoch alebo v akejkoľvek hybridnej kombinácii.

HC je nástroj, ktorý vám umožňuje robiť informované a včasné rozhodnutia v oblasti výkonu a zabezpečenia vášho aplikačného prostredia. Ako Harmony Controller poskytuje aplikačnú viditeľnosť a analytiku v reálnom čase, si môžete vyskúšať na 30-dňové trial verzii.

Autor: Andrew Hickey, A10 Networks
Preklad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj: A10 Networks – Proactive Application Management Starts with Actionable Performance Analytics