Organizace potřebují vědět, jak fungují jejich aplikace, a potřebují rozumět aktuálnímu stavu jejich zabezpečení. Bez toho nemohou uživatelům zajistit požadovanou úroveň výkonu a dostupnosti.

Mají vaše aplikace latenci? Připojuje se najednou příliš mnoho uživatelů a padají vám kvůli tomu servery? Zhoršuje se v průběhu času uživatelská zkušenost? Nemáte nějaké problémy se zabezpečením?

Application Delivery Controllery (ADC) vám běžně poskytnou základní statistiky jako počet připojení, ale nic moc navíc. Vhled do provozu je omezený. ADC obvykle neposkytují viditelnost na úrovni aplikací, URL ani požadavků.

Proto A10 Networks uvedlo před dvěma lety nástroj Harmony Controller, který poskytuje monitoring a analytiku aplikačního výkonu a zabezpečení napříč datovými centry a cloudovými prostředími. Poskytuje uživatelům podrobný přehled o výkonu aplikací a o bezpečnostních anomáliích. Zobrazuje různé metriky výkonu a zabezpečení na úrovni aplikací, URL adres a požadavků.

Podrobná viditelnost vám umožňuje dělat informovanějších rozhodnutí v oblasti zabezpečení a výkonu aplikací, což zlepšuje služby z pohledu uživatelů, vede k rychlejší návratnosti investic a umožňuje navýšit výnosy.

A10 Harmony Controller zajišťuje viditelnost napříč různými prostředími a poskytuje analytiku napříč všemi form-faktory ADC, jako jsou A10 Thunder ADC, A10 Lightning Application Delivery Service (ADS) a open source load balancery HAProxy.

V centrálním portálu Harmony Controlleru si můžete v dashboardech přizpůsobit zobrazované informace, a sledovat výkon aplikací včetně pokročilé analytiky. Portál využijí linioví manažeři, ale i vývojářské a DevOps týmy.

Můžete dashboard například přizpůsobit tak, aby zobrazoval:

  • dobu odezvy klienta mezi každým bodem spojení;
  • latenci aplikace;
  • pohled na úrovni load balanceru a uživatele pro přesné určení, kde latence vzniká;
  • kódy odpovědí, které vám umožní podrobně rozebrat, který konkrétní server hlásí chybu 404;
  • weby a servery s nejvyšším zatížením;
  • geografické rozložení požadavků;
  • celkový počet přenesených bajtů;
  • a další statistiky a údaje o využití a aplikacích.
A10 Harmony Controller – Dashboard

Analytické funkce Harmony Controlleru umožňují blíže nahlédnout do ukazatelů výkonu a zabezpečení a na základě stanovených prahových hodnot mohou zasílat správci či manažerovi včasná upozornění. Pokud se doba end-to-end odezvy zvýší, mohou být správci  upozornění dříve, než zpomalení aplikace reálně zaznamenají koncoví uživatelé. To jim dovoluje proaktivně zasáhnout  ještě před tím, než klesne spokojenost.

K dispozici je dále automatické škálování, které dovoluje přidávání instancí na základě výkonnostních prahů. Můžete například automaticky přidávat instance Lightning ADC, když provoz přesáhne stanovenou úroveň, a předejít tím zhoršení výkonu, respektive dostupnosti.

Vývojářským a DevOps týmům poskytuje Harmony Controller data, na základě kterých mohou včas upravovat vývoj a implementaci aplikací. Informace z HC jim umožňují porozumět tomu, jak jejich aplikace fungují v testovacích i produkčních scénářích. S dohledovými nástroji je možné HC integrovat prostřednictvím RESTful API.

S Harmony Controllerem tak získáte centralizovanou viditelnost a analytiku pro jakoukoli podkladovou infrastrukturu a dostanete k dispozici pokročilé analýzy na úrovni jednotlivých aplikací, ať už jsou provozovány on-premise, ve veřejných nebo soukromých cloudech nebo v jakékoli hybridní kombinaci.

HC je nástroj, který vám umožňuje dělat informovaná a včasná rozhodnutí v oblasti výkonu a zabezpečení vašeho aplikačního prostředí. Jak Harmony Controller poskytuje aplikační vizibilitu a analytiku v reálném čase, si můžete vyzkoušet na 30denní trial verzi.

Autor: Andrew Hickey, A10 Networks
Překlad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj:
A10 Networks – Proactive Application Management Starts with Actionable Performance Analytics