Bez ohľadu na kvalitu produktov naprieč segmentmi je vždy z pohľadu ich rozšírenia dôležité zachytiť ten správny okamih z celého cyklu adopcie danej technológie. Ako je na tom 5G, do ktorého sa majú podľa rôznych správ v budúcom desaťročí investovať bilióny dolárov?

Keď sa nižšie pozriete na obrázok, ktorý ilustruje hype krivku pre technológie a životný cyklus ich nasadzovaní, zistíte, že s 5G technológiami sme zhruba niekde okolo prepadu do dezilúzie (trough of disillusionment). Za posledných pár rokov zaznievali rôzne divoké predpovede o budúcich čiastkach investícií do 5G, o náraste počtu užívateľov i nových aplikáciách. To bola fáza stúpanie na vrchol nadsadených očakávaní (peak of inflated expectation), v ktorej prebiehali po celom svete prvé testy 5G. V priebehu minulého roka sa niektoré veci ustálili, ujasnilo sa veľa očakávaní a nastavil sa realistickejší prístup – k pomalej evolúcii a nasadzovanie 5G.

Obrázok: Kombinácia modelu hype krivky podľa Gartneru a modelu životného cyklu zavádzania technológií popularizovaného Geofreeym Moorom.

Operátor v Južnej Kórei bol prvý na svete, kto spustil komerčnú prevádzku 5G siete a využíva k tomu technológie A10 Networks. Tieto prvé nasadenia 5G sú postavené na non-stand-alone (NSA) prístupe. To znamená, že rádiová prístupová sieť (RAN) sa upgraduje na 5G NR (New Radio), zatiaľ čo backendová chrbticová sieť zostáva 4G evolved packet core (EPC), ktoré sa upgraduje o CUPS (Control and User Plane Separation). Vznikne tým tzv. 5G EPC. To pomôže vyriešiť úzke hrdlo poslednej míle (na úrovni RAN) a podporí možnosti využitia enhanced mobile broadbandu (eMBB), ako je sledovanie videa 4K na smartphonoch.

Avšak, podpora vysoko spoľahlivej, nízko-latenčnej komunikácie (uLLC) v prípadoch, ako sú napríklad rozšírená realita, samoriadiace autá, chirurgické zákroky na diaľku a pod., alebo využitie masívnej mezistrojovej komunikácie (inteligentné domy, automatizácia v továrňach atď.) vyžaduje redesign chrbtice bezdrôtovej siete. Účelové zariadenia hosťujúce monolitické aplikácie – napr. MME (Mobility Management Entity) – je potreba povýšiť na modularizované mikroslužby – napr. UPF (User Plane Function), funkcia overovacích služieb (AUSF) atď. – bežiaci v prostredie cloudu. Navzájom previazané mikroslužby potom budú účastníkom siete poskytovať služby dynamicky.

Podobnosť s podnikovým svetom

Tento prechod je podobný tomu, čím za poslednej 1,5 dekády prešiel podnikový svet. Monolitické aplikácie prevádzkované v privátnom dátovom centre sa premenili a modularizovali na softvér ako službu (SaaS), ktorá beží naprieč verejnými, súkromnými a hybridnými cloudami a umožňuje prístup odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia bez nutnosti pripojiť sa k firemnej sieti. To teraz umožňuje podnikom aktualizovať aplikácie na dennej báze, pretože jediné, čo musí urobiť, je upgradovať mikroslužby namiesto celej aplikácie.

Telekomunikační operátori sa pri zavádzaní nových služieb snaží dosiahnuť rovnakú úroveň agility, aby ich dokázali rýchlejšie monetizovať. Tento prechod však otvára skôr úplne uzavreté a veľmi strážené siete bezpečnostným hrozbám, ktorým je podnikový svet už dávno zvyknutý čeliť.

Jak môže A10 Networks pomôcť?

Produkty CGNAT, CFW a TPS od A10 Networks sú pripravené chrániť telekomunikačné siete, ktoré v ďalšom desaťročí prejdú masívnou premenou. Spoločnosť postupuje v avizovanom rozširovaní portfólia do modularizovaných a kontajnerových mikroslužieb pre ľahkú a rýchlu orchestráciu a upgrady bez narušenia prevádzky služieb v sieti.

Z pohľadu hype krivky práve vstupujeme v adopcii 5G technológií do fázy návratu k realite/napravené povesti (slope of enlightenment) a je preto správny okamih položiť spoľahlivé základy tejto zásadnej technologickej transformácie.

Autor: Ravi Raj Bhat, CTO, A10 Networks
Překlad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj: A10 Networks –
5G: The Slope of Enlightenment