V dnešnej dobe veľkého množstva pripojených zariadení a dynamických obchodných modelov, je nevyhnutné mať elastický systém pre dodávanie aplikácií (Application Delivery), ktorý dokáže ľahko zvýšiť alebo znížiť kapacitu podľa potrieb. A to buď on-premise v datacentre alebo v prostredí cloudu.

Napríklad bleskový výpredaj alebo krátkodobá akčná ponuka môžu na vašom webe po určitú krátku dobu spôsobiť exponenciálne zvýšenie prevádzky. Priaznivá zmienka na sociálnych médiách môže spôsobiť, že sa z určitého webu stane virálny, čo môže mať za následok obrovský nárast prevádzky. V pomerne statické infraštruktúre môžu byť tieto scenáre výzvou.

Scale-out vs. scale-up

Existuje viac spôsobov, ako postaviť elastický systém, ktorý bude mať primárne scale-up alebo scale-out architektúru.

Scale-up prístup rozširuje infraštruktúru vertikálne a dosahuje výkonový cieľ pridávaním ďalších zdrojov, ako sú CPU/pamäť/IO/disky, do existujúcej inštancie. Niektorí dodávatelia poskytujú scale-up riešenia s využitím hardvérového šasi s prídavnými blady (žiletkami), zatiaľ čo iní používajú softvérovú licenciu, ktorá odomkne pôvodný limit, a navýši tak výkon na rovnakej inštancii.

Scale-out prístup rozširuje infraštruktúru horizontálne, kedy pridáva nové inštancie vedľa existujúcich. Všetky tieto inštancie, ktorými môžu byť hardvérové zariadenia, virtuálne stroje alebo softvérové inštancie v cloude, vytvoria klaster a sú schopné poskytnúť väčšiu kapacitu.

Nižšie uvedená tabuľka poskytuje rýchle porovnanie medzi týmito dvoma technikami:

  Scale-up Scale-out
Metoda Rozširuje sa vertikálne Rozširuje sa horizontálne
Prídavná (add-on) technológia Rozširuje se vertikálne, teda pomocou licencie, rozšírenia alebo výkonnejšieho modelu Pridáva ďalší uzol do existujúceho klastra
Rozpočet Drahšie: typicky vyžaduje ďalšie investície Lacnejšie: nákup rovnakého boxu pre škálovanie je relatívne jednoduchý
Výhody Ľahšie na implementáciu Pružne navyšuje celkovú kapacitu
Poskytuje vstavanú redundanciu
Pokročilý management a distribúcie prevádzky
Nvýhody Celková kapacita je stále obmedzená jednou inštanciou
Stále je potreba zabezpečiť redundanciu
Zložitejšie na implementáciu

Scale-out prístup má zjavné technické výhody a je teraz štandardnou voľbou pri vytváraní elastických aplikačných infraštruktúr. Typickými príkladmi scale-out riešenia sú napríklad AWS Auto Scaling alebo SAP HANA.

Prístup A10 Networks ku scale-out architektúre ADC

A10 Networks poskytuje sadu application delivery controller (ADC) scale-out funkcií, ktoré vychádzajú z operačného systému Advanced Core Operating System (ACOS). Tu sú štyri hlavné výhody:

Rovnaká aplikácia môže bežať súbežne na viacerých uzloch ADC v klastri.

To by mohla byť najdôležitejšia funkcia, ktorá odlišuje scale-out riešenia A10 Networks. Tým, že umožníte rovnaké virtuálne IP/aplikácii bežať súčasne na niekoľkých ADC, v podstate odstránite akékoľvek obmedzenie kapacity na úrovni hardvéru alebo virtuálnej inštancie a umožníte zvýšiť celkovú kapacitu.

Redundancia je vnútri klastra dosiahnutá pomocou synchronizácie relácií.

Aj keď je nevyhnutné, aby bolo možné prevádzkovať rovnakú virtuálnu IP/aplikáciu na viacerých zariadeniach, je takmer rovnako dôležité mať interný mechanizmus redundancie. Správcovia musia zvážiť, čo sa stane, keď sa celkový počet uzlov v klastri začne zvyšovať alebo znižovať, najmä aký to bude mať dopad na aktuálne používateľské relácie v uzle, ktorý vypadne. To by mohla vyvolať buď zmena scale-in konfigurácie, alebo nejaký nepredvídaný výpadok. Bude to mať za následok odhlásenie alebo prerušenie aktuálne prebiehajúcich transakcií? Väčšina kritických aplikácií si také zlyhanie nemôže dovoliť.

Riešenie A10 Networks poskytuje synchronizáciu relácií medzi uzlami klastra, čím predchádza prerušením aplikácie. Všetky užívateľské relácie v uzle, ktorý vypadne, sú synchronizované s ostatnými uzlami pomocou algoritmu mapujúceho prevádzku. Napríklad relácia užívateľa A aj užívateľa B sú teraz na uzle jedna; a relácie užívateľa A by mohla byť synchronizovaná medzi uzlom jedna a uzlom dva, zatiaľ čo relácie užívateľa B by mohla byť synchronizovaná medzi uzlom jedna a uzlom tri. V prípade výpadku jedného uzla by relácie oboch užívateľov mohli pokračovať bez prerušenia na ostatných uzloch v klastri.

Scale-out riešenie poskytuje flexibilitu pri priraďovaní rôznych sád uzlov ADC jednotlivým aplikáciám.

Administrátori sa môžu bez obmedzenia rozhodovať, ako by mala každá aplikácia používať uzly v klastri. Napríklad v klastri, ktorý má tri uzly, by mohla byť aplikácia A spustená súčasne vo všetkých uzloch a administrátor by mohol nakonfigurovať aplikáciu B tak, aby používala iba uzly jedna a dva. Úpravou iného parametra by správcovia mohli dosiahnuť rovnaký VRRP/HA, ktorý by tradične bežal na aktívnom/standby páru. Napríklad aplikácia C by mohla bežať ako aktívna na uzle tri a ako standby na uzle dva.

Rovnaký scale-out prístup funguje nielen u tradičných hardvérových zariadení, ale aj u virtualizovaných alebo multi-cloudových implementácií. Správcovia tak majú možnosť a slobodu migrovať z on-premise dátových centier do cloudu alebo naopak.

Odporučenia

Pri zvažovaní najvhodnejšieho elastického ADC riešenie odporúčame sa dodávateľov pýtať na tieto štyri otázky:

  • Môžem spustiť rovnakú aplikáciu vo viacerých inštanciách súčasne?
  • Ak áno, čo sa stane mojím používateľom, keď jedna z inštancií vypadne?
  • Mám možnosť používať rôzne sady inštancií pre rôzne aplikácie?
  • Môžem používať rovnaké technológie ako v hardwarovej podobe v dátovom centre, tak v softvérovej verzii v privátnych aj verejných cloudoch?

Autor: Jian Liu, A10 Networks
Preklad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj:
A10 Networks – Selecting the Best ADC Scale-out Solution for Your Environment