V dnešní době velkého množství připojených zařízení a dynamických obchodních modelů, je nezbytné mít elastický systém pro dodávání aplikací (Application Delivery), který dokáže snadno zvýšit nebo snížit kapacitu podle potřeb. A to buď on-premise v datacentru nebo v cloudovém prostředí.

Například bleskový výprodej nebo krátkodobá akční nabídka mohou na vašem webu po určitou krátkou dobu způsobit exponenciální zvýšení provozu. Příznivá zmínka na sociálních médiích může způsobit, že se z určitého webu stane virální, což může mít za následek obrovský nárůst provozu. V poměrně statické infrastruktuře mohou být tyto scénáře výzvou.

Scale-out vs. scale-up

Existuje více způsobů, jak postavit elastický systém, který bude mít primárně scale-up nebo scale-out architekturu.

Scale-up přístup rozšiřuje infrastrukturu vertikálně a dosahuje výkonového cíle přidáváním dalších zdrojů, jako jsou CPU/paměť/IO/ disky, do existující instance. Někteří dodavatelé poskytují scale-up řešení s využitím hardwarového šasi s přídavnými blady (žiletkami), zatímco jiní používají softwarovou licenci, které odemkne původní limit, a navýší tak výkon na stejné instanci.

Scale-out přístup rozšiřuje infrastrukturu horizontálně, kdy přidává nové instance vedle stávajících. Všechny tyto instance, kterými mohou být hardwarová zařízení, virtuální stroje nebo softwarové instance v cloudu, vytvoří klastr a jsou schopny poskytnout větší kapacitu.

Níže uvedená tabulka poskytuje rychlé srovnání mezi těmito dvěma technikami:

  Scale-up Scale-out
Metoda Rozšiřuje se vertikálně Rozšiřuje se horizontálně
Přídavná (add-on) technologie Rozšiřuje se vertikálně, tedy pomocí licence, rozšíření nebo výkonnějšího modelu Přidává další uzel do existujícího klastru
Rozpočet Dražší: typicky vyžaduje další investice Levnější: nákup stejného boxu pro škálování je relativně snadný
Výhody Snazší na implementaci Pružně navyšuje celkovou kapacitu
Poskytuje vestavěnou redundanci
Pokročilý management a distribuce provozu
Nevýhody Celková kapacita je stále omezená jednou instancí
Stále je potřeba zajistit redundanci
Složitější na implementaci

Scale-out přístup má zjevné technické výhody a je nyní standardní volbou při vytváření elastických aplikačních infrastruktur. Typickými příklady scale-out řešení jsou například AWS Auto Scaling nebo SAP HANA.

Přístup A10 Networks ke scale-out architektuře ADC

A10 Networks poskytuje sadu application delivery controller (ADC) scale-out funkcí, které vychází z operačního systému Advances Core Operating System (ACOS). Zde jsou čtyři hlavní výhody:

Stejná aplikace může běžet souběžně na více uzlech ADC v klastru.

To by mohla být nejdůležitější funkce, která odlišuje scale-out řešení A10 Networks. Tím, že umožníte stejné virtuální IP/aplikaci běžet současně na několika ADC, v podstatě odstraníte jakékoli omezení kapacity na úrovni hardwaru nebo virtuální instance a umožníte zvýšit celkovou kapacitu.

Redundance je uvnitř klastru dosaženo pomocí synchronizace relací.

I když je zásadní, aby bylo možné provozovat stejnou virtuální IP/aplikaci na více zařízeních, je téměř stejně důležité mít interní mechanismus redundance. Správci musí zvážit, co se stane, když se celkový počet uzlů v klastru začne zvyšovat nebo snižovat, zejména jaký to bude mít dopad na aktuální uživatelské relace v uzlu, který vypadne. To by mohla vyvolat buď změna scale-in konfigurace, nebo nějaký nepředvídaný výpadek. Bude to mít za následek odhlášení nebo přerušení aktuálně probíhajících transakcí? Většina kritických aplikací si takové selhání nemůže dovolit.

Řešení A10 Networks poskytuje synchronizaci relací mezi uzly klastru, čímž předchází přerušením aplikace. Všechny uživatelské relace v uzlu, který vypadne, jsou synchronizovány s ostatními uzly pomocí algoritmu mapující provoz. Například relace uživatele A i uživatele B jsou nyní na uzlu jedna; a relace uživatele A by mohla být synchronizována mezi uzlem jedna a uzlem dva, zatímco relace uživatele B by mohla být synchronizována mezi uzlem jedna a uzlem tři. V případě výpadku jednoho uzlu by relace obou uživatelů mohly pokračovat bez přerušení na ostatních uzlech v klastru.

Scale-out řešení poskytuje flexibilitu při přiřazování různých sad uzlů ADC jednotlivým aplikacím.

Administrátoři se mohou bez omezení rozhodovat, jak by měla každá aplikace používat uzly v klastru. Například v klastru, který má tři uzly, by mohla být aplikace A spuštěna současně ve všech uzlech a administrátor by mohl nakonfigurovat aplikaci B tak, aby používala pouze uzly jedna a dva. Úpravou jiného parametru by správci mohli dosáhnout stejného VRRP/HA, který by tradičně běžel na aktivním/standby páru. Například aplikace C by mohla běžet jako aktivní na uzlu tři a jako standby na uzlu dva.

Stejný scale-out přístup funguje nejen u tradičních hardwarových zařízení, ale také u virtualizovaných nebo multi-cloudových implementací. Správci tak mají možnost a svobodu migrovat z on-premise datových center do cloudu nebo naopak.

Na co se ptát dodavatelů ADC

Při zvažování nejvhodnějšího elastického ADC řešení, se dodavatelů ptejte na tyto čtyři otázky:

  • Mohu spustit stejnou aplikaci ve více instancích současně?
  • Pokud ano, co se stane mým uživatelům, když jedna z instancí vypadne?
  • Mám možnost používat různé sady instancí pro různé aplikace?
  • Mohu používat stejné technologie jak v hardwarově podobě v datovém centru, tak v softwarové verzi v privátních i veřejných cloudech?

Autor: Jian Liu, A10 Networks
Překlad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj:
A10 Networks – Selecting the Best ADC Scale-out Solution for Your Environment