5G sľubuje vyššie rýchlosti, nižšiu latenciu, množstvo nových aplikácií IoT a pre mobilných operátorov obrovskú zmenu existujúcich sieťových technológií i obchodných modelov. V stávke je 1,3 miliardy dolárov nových príjmov z 5G a desaťnásobné tempo rastu historických výnosov z mobilných sietí. Mobilní operátori, ktorí bojujú s klesajúcim rastom príjmov a nižšou ziskovosťou, chcú túto príležitosť využiť a väčšina z nich plánuje v ďalších 18 mesiacoch spustiť prvé siete.

5G non-standalone (NSA) modely definované podľa 3GPP v kombinácii s multi-access edge computingom (výpočtové zariadení na hrane siete) umožňujú operátorom modernizáciu existujúcich RAN na 5G pri využití pôvodnej 4G chrbticové siete.

Ale nie je to tak jednoduché. Operátori musia starostlivo prechádzať hrboľatou cestou medzi 4G a 5G – prejsť na architektúry založené na službách a na virtualizovanej infraštruktúre a zároveň zvyšovať zabezpečenia, prevádzkovú efektivitu, výkon a znižovať náklady. To všetko s nižšou latenciou.

Optimalizácia Gi-LAN môže operátorom pomôcť pri príprave na 5G splniť všetky tieto ciele.

Gi-LAN pre 5G prevádzku

Funkcie Gi-LAN chráni chrbticové prvky a určujú, ako rýchla a efektívna prevádzka po chrbticovej sieti. Preto je kľúčové mať efektívnu Gi-LAN architektúru, ktorá bude poskytovať kvalitné 5G služby. Nedávny prieskum vypracovaný pre A10 Networks a rozhovory so siedmimi Tier 1 operátormi potvrdili niekoľko kľúčových výziev, ktorým operátori pri nasadzovaní 5G-NSA čelia. Ide napríklad o:

Potrebu silnejšieho zabezpečenia: operátori majú silné obavy z rastúcich bezpečnostných rizík spojených s IoT zariadeniami, vyššou prevádzkou, útokmi kyberzločincov a množstvom DDoS zbraní, ktoré môžu zaútočiť na mobilnú infraštruktúru a nové kritické aplikácie. Práve tieto aplikácie v rôznych vertikálach budú vyžadovať vyššie SLA.

  • 94 % operátorov opýtaných v prieskume očakáva, že 5G prevádzku a zariadenia výrazne zvýši obavy v oblasti zabezpečenia a spoľahlivosti. Operátori označili bezpečnosť ako „veľmi dôležitú“, a to takmer rovnako dôležitú ako kapacitu siete a pokrytie a silnejšiu ochranu pred DDoS považujú za kritickú. V dôsledku toho posilňujú ochranu v Gi-LAN, rovnako ako ďalších zraniteľných bodoch siete, ako je roaming, DNS a IMS a poskytujú granulárnejšie možnosti obrany proti DDoS.

Lepšia integrácia a škálovateľnosť naprieč prvkami: Gi-LAN vyžaduje, aby veľa funkcií vrátane firewallu, CGNAT, DPI, ADC harmonicky spolupracovala a poskytovala konzistentný výkon. Keďže bola kopa týchto funkcií nasadzovaná postupne, výsledkom je často veľa zariadení, ktoré je nutné škálovať a spravovať samostatne. To pridáva prevádzke zložitosť a latenciu.

  • Konsolidácia týchto funkcií do jedného zariadenia alebo inštancie je praktickou odpoveďou. Preto veľa operátorov pri nasadzovaní NSA volí túto stratégiu. Prieskum ukazuje, že kvôli zníženiu latencie vníma 85 % operátorov konsolidáciu bezpečnostných a Application Delivery služieb ako dôležitú alebo veľmi dôležitú.

Nerovnomerná cesta k virtualizácii Gi-LAN: Virtualizácia Gi-LAN funkcií závisí na všetkých prepojených prvkoch, ktoré musia úzko spolupracovať. Nie všetky staršie technológie sa však k virtualizácii historicky stavali rovnako. V čisto softvérových nasadeniach tak môžu chýbať požadovaný výkon a škálovateľnosť, alebo neposkytujú požadovanú interoperabilitu s orchestračnými systémami. V dôsledku toho sa operátori často rozhodnú v úvodnom roll-outu 5G nasadiť fyzickú Gi-LAN a na virtualizáciu sa chystajú neskôr.

  • Celkovo však mobilní operátori uvádzajú výrazné pokroky smerom k virtualizácii svojich chrbticových infraštruktúr, pričom takmer tri štvrtiny uviedli, že buď dokončili, takmer dokončili, alebo dosiahli slušného pokroku smerom k virtualizácii.

Vyššie a odlišné požiadavky na výkon, ktorý podporí nové 5G aplikácie: Sieť bude musieť podporovať vyššiu priepustnosť, vyšší počet relácií pri menších veľkostiach paketov a nižšiu latenciu. Mnoho starších Gi firewallov a Gi-LAN prvkov bolo navrhnutých pre vysokú priepustnosť a väčšiu veľkosť paketov, ale nedokáže splniť vysoké požiadavky na pripojenie alebo minimalizáciu latencie týchto aplikácií.

  • Tieto nové parametre zahrnuli operátori ako nové kritériá výberu pre 5G Gi-LAN vybavenie.

Mobilní operátori za sebou majú obrovské skúsenosti v budovaní komplexných mobilných sietí od 2G cez 3G po 4G. Tieto základné zručnosti dnes zvládne zreplikovať len málo spoločností mimo poskytovateľov a prevádzkovateľov mobilných sietí.

Transformácia na 5G ide však ďalej – úspech už nie je definovaný iba sieťovou technológiou. V 5G sú mobilní operátori súčasťou väčšieho ekosystému, ktorý zahŕňa veľa ICT hráčov. Do centra pozornosti sa dostanú vertikálne podnikové aplikácie, ako je telemedicína, ochrana infraštruktúry a širokej verejnosti. Nové komerčné aplikácie budú využívať multi-access edge siete, ktoré zahŕňajú pevné širokopásmové pripojenia, Wi-Fi alebo mobilné siete v nelicencovanom spektre.

Zvýšenie zabezpečenia a optimalizácia Gi-LAN môže operátorom pomôcť na ceste k 5G.

Pre viac informácií o tom, ako zabezpečiť prechod na 5G, si môžete stiahnuť whitepaper „Mobilné chrbticové siete pod útokom“.

Autor: Terry Young, A10 Networks
Preklad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj: The Bumpy Road to 5G – A Secure Gi-LAN can Help