Globálna pandémia zvýšila na vybraných trhoch internetový prenos až o 50 percent (v SR cca o 25%) – užívatelia viac pracujú i hrajú on-line z domova a niektoré firmy prechádzajú k on-line obchodným modelom. To vedie niektorých poskytovateľov služieb k navyšovaniu kapacít. Netýka sa to však zďaleka všetkých. Rezervy sú dostatočné.

Prevádzka poskytovateľov sa zvýšila nad očakávané trendy vo všetkých kategóriách a aplikáciách – hlasových, textových/SMS, mobilných, pevných, internetu, hraniu, streamovaniu videa, videokonferenciách atď. Nárast hlásia mobilní operátori, poskytovatelia internetových služieb, kábloví operátori i CDN.

Poskytovatelia služieb udržujú životne dôležitú komunikáciu, ktorá spája ľudí a podniky s kritickými službami, a nie všetci to majú jednoduché.

Zaťaženie sietí nie je dané len vyššou požadovanou šírkou pásma. Poskytovatelia služieb majú zvyčajne dostatočne naddimenzované siete, aby zvládli neočakávané nárasty prevádzky. Pre mnoho ISP toto navýšenie neznamená ani prekročenie rezervovanej kapacity na úrovni základných prvkov alebo chrbtice. Problémom mnohých operátorov nie je ani tak zvýšený objem prevádzky, ale skôr jeho distribúcia, respektíve jej dopad na niektoré technológie, ako sú napríklad IP adresné pooly.

Zmeny v prevádzke a ich potenciálne dopady na poskytovateľov služieb

  • Zvýšenie dennej prevádzky: Práca z domu znamená aj presúvanie prevádzky spojeného s prácou do inej geografickej oblasti. To má za následok celkové zvýšenie špičkovej „dennej“ prevádzky z týchto oblastí a zníženie prevádzky z predchádzajúcich pracovných miest. Aj keď to z celkového pohľadu nemusí viesť k čistému nárastu, môže to vyžadovať zmenu v konfigurácii a škálovanie lokálnych agregačných bodov a uzlov.
  • Nárast počtu užívateľov: Niektorí poskytovatelia služieb zaznamenávajú viac požiadaviek na širokopásmové pripojenie k internetu v obytných oblastiach. Mobilní operátori môžu zaznamenať tiež nárast mobilných predplatných, pretože sa k práci používajú ďalšie zariadenia, ako sú tablety, smartphony a notebooky s 4G modemy.
  • Nárast hrania a sťahovania: Prevádzka z konzol PlayStation sa u jedného európskeho operátora strojnásobil, iný severoamerický operátor zase zaznamenal, že sťahovanie softvéru sa zdvojnásobilo.
  • Zvýšené požiadavky na pripojenie: Priemerný počet požiadaviek za sekundu, čo je ukazovateľ, ktorý koreluje s celkovou internetovou aktivitou, sa v niektorých vertikálach zvýšil až o 70 percent.
  • Znížená rýchlosť sťahovania: So zvyšovaním objemu prevádzky sa v mnohých krajinách znížila rýchlosť sťahovania. Toto často nasledovalo po zavedeniu plošnej karantény.

Z rozhovorov A10 Networks s poskytovateľmi služieb na tému dôsledkov krízy vyplynula ako jedna z oblastí, kde dochádza k rýchlejšiemu preťaženiu, infraštruktúra CGNAT (Carrier-grade Network Address Translation).

Operátori a ISP bežne udržujú pool zdieľaných IP adries, ktoré podľa potreby priraďujú užívateľom, keď pristupujú k sieti. Náhle zvýšenie počtu užívateľov vyžadujúcich prístup k internetu alebo zvýšenie frekvencie ich použitia tento pool zaťažuje. Ako všetci vieme, IPv4 adresy sú už 5 rokov vyčerpané, a hoci je k dispozícii IPv6, 70 % internetových otázok stále používa IPv4, takže ich rozšírenie pomocou IPv6 nie je jednoducho na programe dňa (hoci niektorí ISP majú IPv4 adries zásobu, mohli by ich naopak efektívnejšie prenajímať ďalej a svoje rezervy monetizovať).

Carrier-grade technológie prekladu sieťových adries pomáha poskytovateľom služieb spĺňať krátkodobé požiadavky na kapacitu, predlžuje životnosť IPv4 a podporuje pri prechode na IPv6.

Aký je rozdiel medzi NAT a CGNAT?

Zasväteným to nie je veľmi potreba pripomínať či vysvetľovať, takže môžu nasledujúce dva odseky preskočiť. Technológia prekladu sieťových adries (NAT) sa objavila čoskoro potom, čo sa začiatkom 90. rokov rozmohlo používanie internetu. Schéma adresovania internetového protokolu (IP) verzie 4 nebolo navrhnuté pre súčasné merítka, a tak sa ako ďalšie možné riešenie objavili IP adresy vezie 6 (IPv6) a NAT.

NAT poskytuje prekladovú technológiu, ktorá umožňuje väčšiemu počtu koncových zákazníkov interne používať bežné a prekrývajúce sa rozsahy súkromných adries. Rovnaký rozsah súkromných adries môže použiť ľubovoľný počet koncových zákazníkov. Pri smerovaní na externé internetové adresy prevedie NAT súkromné IP adresy na verejné IP adresy. Každému zákazníkovi by mohla byť poskytnutá jedna alebo malá rada verejných IP adries na podporu stoviek alebo tisícok interných strojov.

CGNAT, známy tiež ako rozsiahly / large-scale NAT (LSN), je rozšírením tradičných technológií pre preklad sieťových adries pre veľké siete a poskytovateľov internetových služieb všetkých veľkostí. CGNAT poskytuje riešenie pre zmiernenie vyčerpania IPv4 a je neoddeliteľnou súčasťou prechodu na IPv6. Umožňuje zdieľať globálne (verejnú) IP adresu medzi viacerými vzdialenými weby alebo zariadeniami. CGNAT bol vyvinutý s cieľom umožniť poskytovateľom internetových služieb používať verejné IP adresy k podpore rastúceho počtu koncových zákazníkov.

Riešenie od A10 Networks

Produkt A10 Thunder CGN pomáha poskytovateľom služieb optimalizovať existujúcu infraštruktúru, spĺňať aj krátkodobé zmeny v kapacitných požiadavkách, predĺžiť životnosť IPv4 a uľahčiť prechod na IPv6. Thunder CGN môže navyše súčasne slúžiť ako NetFlow exportér v rámci Data Retention riešenie od VPGC.


Autor: Terry Young, A10 Networks
Preklad a lokal. úpravy: Jan Mazal, VPGC

Zdroj: Meet short-term CGNAT Capacity Requirements as work-at-home Traffic Surges