Ako zlepšiť kybernetickú bezpečnosť skrze API

V stále viac digitalizovanom svete je prepájanie často vnímané ako kyberbezpečnostné riziko. Ako potom môže API zabezpečenie naopak vylepšiť? V reakcii na stále komplexnejšie kybernetické útoky sa na trhu objavujú riešenia kybernetického zabezpečenia na pracovných staniciach, sieťach, riadiacich centrách atď. Ste si však istí, že dokážete naplno využiť potenciál všetkých nástrojov, ktoré často dodávajú rôzni…

Prečo telemedicína predstavuje kyberbezpečnostné riziko

Je to už niečo vyše roka, čo francúzske služby sociálneho zabezpečenia začali uhrádzať zdravotné konzultácie na diaľku (na Slovensku je projekt telemedicíny vo fáze príprav, pozn. Prekl.). A hoci táto prax ponúka početné výhody, je potrebné vopred zvážiť niektoré riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Telemedicína znamená, že už nemusíte cestovať: vaša schôdzka s praktickým lekárom…

Top 6 najprekvapujúcejších miest prieniku u kybernetických útokov

Či už doma alebo v práci, hackeri sú pri prenikaní do IT sietí stále dômyselnejší. Pre kybernetické útoky využívajú zraniteľnosti pripojených chytrých zariadení, ktoré využívajú ako veľmi nápadité vstupné body. 1. Elektrický ohrievač vody Vedci na Princetonskej univerzite simulovali scenár, ktorý by sa mohol ľahko uskutočniť aj v súkromí našich domovov. Pri takomto útoku hackeri…

Top 5 kybernetických útokov zameraných na zdravotníctvo

Zdravotníctvo a najmä nemocnice sú jedným z hlavných cieľov ransomwarových útokov. Podľa CSO Online sa do roku 2020 tieto útoky strojnásobí. Iba vo Francúzsku bolo od októbra 2017 hlásených Agentúre pre zdieľané lekárske informačné systémy (ASIP) 478 incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pozrime sa na päť najvýznamnejších príkladov kybernetických útokov na zdravotnícke zariadenia. 1. WannaCry:…

Prečo by vaša stratégia kybernetickej bezpečnosti nemala spoliehať iba na sondy

Od minuloročného apríla, keď ANSSI kvalifikovala dve detekčné sondy, sa v kyberbezpečnostním svete nehovorilo takmer o ničom inom. Objavilo sa konečne spoľahlivé riešenie ochrany siete? Tentokrát tomu tak nebude. Tu je vysvetlenie prečo. V posledných niekoľkých mesiacoch sa toho udialo celkom veľa okolo bezpečnostných sond ako posledného trendu v boji proti kybernetickým útokom, najmä v…

IT-OT siete: Prečo je konvergencia citlivá, ale nutná záležitosť

Rozvíjajúci sa priemysel 4.0 sa kvôli konvergencii medzi prevádzkovými (OT) a informačnými (IT) sieťami stáva horúcou témou. Tento fenomén poukazuje na špecifické vlastnosti priemyselnej infraštruktúry a odhaľuje určité riziká spojené najmä s kyberbezpečnosťou. Prediktívna údržba, tovary a služby presne uspokojujúce dopyt spotrebiteľov - to sú premisy priemyslu 4.0, súvisiace s informačnými a priemyselnými sieťami. Zladenie…

Verejná správa: Ako vyberať kyberbezpečnostné riešenie?

Digitálna transformácia so sebou nesie aj vlnu kybernetických útokov, ktoré podkopávajú fungovanie orgánov verejnej správy a ich informačných systémov. Ako ale s nepreberným množstvom firewallov na trhu vybrať vhodné riešenie kybernetického zabezpečenia? Možné odpovede na to v troch bodoch podáva Raphaël Granger, account manager pre verejnú správu v spoločnosti Stormshield. Aké regulačné povinnosti sa viažu…

Zmapované: Toto sú hlavné vektory kybernetických útokov v priemyselnom prostredí

V stále prepojenejšom  svete priemysel čelí množstvu rôznych IT hrozieb. V reakcii na tento tlak potrebuje priemyselný sektor zvýšené bezpečnostné opatrenia. Najskôr však potrebuje vedieť, odkiaľ môže útok prísť. Štúdia spoločnosti Kaspersky Lab v júni 2018 upozornila na vážne kyberbezpečnostné hrozby, ktorým čelí ICS (priemyselné kontrolné systémy). Viac ako tri štvrtiny spoločností, ktoré sa štúdie zúčastnili,…

Akým kybernetickým výzvam čelí priemysel v roku 2019?

Digitalizácia priemyslu prináša nové riziká z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Či už tieto ohrozenia pochádzajú zo strany konkurencie, zločineckých organizácií alebo dokonca štátov, ťažko na toto stále prepojenejšie odvetvie doliehajú a vyžadujú reakcie na viacerých úrovniach. Z rodiny priemyselného malwaru zmienim najnovší svojho druhu – „Triton“, ktorý je známy tiež ako „Trisis“ alebo „HatMan“. V histórii…