IT-OT siete: Prečo je konvergencia citlivá, ale nutná záležitosť

Rozvíjajúci sa priemysel 4.0 sa kvôli konvergencii medzi prevádzkovými (OT) a informačnými (IT) sieťami stáva horúcou témou. Tento fenomén poukazuje na špecifické vlastnosti priemyselnej infraštruktúry a odhaľuje určité riziká spojené najmä s kyberbezpečnosťou. Prediktívna údržba, tovary a služby presne uspokojujúce dopyt spotrebiteľov - to sú premisy priemyslu 4.0, súvisiace s informačnými a priemyselnými sieťami. Zladenie…

Verejná správa: Ako vyberať kyberbezpečnostné riešenie?

Digitálna transformácia so sebou nesie aj vlnu kybernetických útokov, ktoré podkopávajú fungovanie orgánov verejnej správy a ich informačných systémov. Ako ale s nepreberným množstvom firewallov na trhu vybrať vhodné riešenie kybernetického zabezpečenia? Možné odpovede na to v troch bodoch podáva Raphaël Granger, account manager pre verejnú správu v spoločnosti Stormshield. Aké regulačné povinnosti sa viažu…

Zmapované: Toto sú hlavné vektory kybernetických útokov v priemyselnom prostredí

V stále prepojenejšom  svete priemysel čelí množstvu rôznych IT hrozieb. V reakcii na tento tlak potrebuje priemyselný sektor zvýšené bezpečnostné opatrenia. Najskôr však potrebuje vedieť, odkiaľ môže útok prísť. Štúdia spoločnosti Kaspersky Lab v júni 2018 upozornila na vážne kyberbezpečnostné hrozby, ktorým čelí ICS (priemyselné kontrolné systémy). Viac ako tri štvrtiny spoločností, ktoré sa štúdie zúčastnili,…

Akým kybernetickým výzvam čelí priemysel v roku 2019?

Digitalizácia priemyslu prináša nové riziká z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Či už tieto ohrozenia pochádzajú zo strany konkurencie, zločineckých organizácií alebo dokonca štátov, ťažko na toto stále prepojenejšie odvetvie doliehajú a vyžadujú reakcie na viacerých úrovniach. Z rodiny priemyselného malwaru zmienim najnovší svojho druhu – „Triton“, ktorý je známy tiež ako „Trisis“ alebo „HatMan“. V histórii…