Průzkum zjistil, že operátoři v souvislosti s IoT očekávají nové obchodní příležitosti, které však zásadně zvyšují obavy o bezpečnost.

Podle globálního průzkumu, který provedla Business Performance Innovation (BPI) Network ve spolupráci s A10 Networks, očekávají poskytovatelé mobilních služeb významné obchodní příležitosti v souvislosti se zaváděním vysokorychlostních 5G sítí a s novými možnostmi využití IoT. Současně věří, že pro dosažení tohoto potenciálu bude nezbytné i podstatné zlepšení zabezpečení.

Nová studie „Zajištění budoucnosti inteligentního světa“ („Securing the Future of Smart World“) ukazuje, že operátoři se jednoznačně zaměřují na komercializaci 5G a že bezpečnost je jednou z jejich hlavních obav:

 • 67 % respondentů nasadí své první komerční 5G sítě do 18 měsíců a dalších 20 % do dvou let
 • 94 % očekává růst síťového provozu, připojených zařízení, a to, že kritické aplikace IoT významné zvýší obavy ohledně zabezpečení a spolehlivosti 5G sítě
 • 79 % uvádí, že 5G spadá mezi uvažované oblasti investic do bezpečnosti

S přechodem na 5G očekávají mobilní operátoři významné příležitosti k dosažení nových výnosů a velmi zajímavé případy nového využití. Odvětví však také přiznává, že 5G výrazně zvýší riziko z pohledu zabezpečení a zajištění spolehlivosti těchto sítí,“ říká Gunter Reiss, viceprezident A10 Networks.

Nové kritické aplikace, jako jsou autonomní vozidla, chytrá města a vzdálené sledování stavu pacientů, povedou k tomu, že spolehlivost sítě se pro bezpečí a ochranu lidí a firem stane životně důležitou. Dramatický nárůst rychlosti provozu a připojených zařízení totiž významně rozšíří vektory a škálu útoků kyberzločinců.

Co do posílení sítí mají operátoři s příchodem 5G před sebou dost práce. Kupříkladu, zatímco více než 80 procent respondentů z řad mobilních operátorů říká, že budou muset ve svých páteřních sítích upgradovat Gi/SGi firewally, pouze 11 procent implementaci nových firewallů dokončilo.

Nové obchodní příležitosti i případy využití

Využití potenciálu plnohodnotných 5G sítí vyžaduje od operátorů velké investice. Návratnost těchto výdajů je pro telekomunikační průmysl klíčový. Operátoři vidí významné příležitosti ke zvýšení příjmů a inovování obchodních modelů.

Tři hlavní přínosy související s 5G:

 • 67 % – celkový růst na mobilním trhu
 • 59 % – lepší služby a spokojenost zákazníků
 • 43 % – vytvoření nových obchodních modelů postavených na 5G

Hlavní motory rozšiřování 5G:

 • 61 % – chytrá města
 • 48 % – průmyslová automatizace a inteligentní výroba
 • 39 % – vysokorychlostní připojení
 • 37 % – pevné bezdrátové připojení
 • 35 % – připojená vozidla

Vyhodnocování potřeb v oblasti zabezpečení 5G

Mezi bezpečnostními obavami vystupuje zabezpečení páteřní sítě a ochrana před DDoS útoky:

 • 63 % respondentů vnímá pokročilou ochranu před DDoS jako nejdůležitější faktor ochrany 5G sítě
 • 98 % uvedlo, že ochrana páteřní sítě je pro ně v 5G velmi důležitá (72 %) nebo důležitá (26 %)
 • 79 % má nebo bude upgradovat své Gi/SGi firewally
 • 73 % má nebo bude upgradovat svůj GTP firewall

Metodika průzkumu

BPI Network provedla ve spolupráci s A10 Networks celosvětové dotazování mezi 145 lídry IT a obchodu na straně poskytovatelů komunikačních služeb. Cílem studie bylo pochopit jejich záměry, priority a obavy týkající se 5G sítí.

Materiály ke stažení:

ZDROJ: Původní TZ v angličtině – Mobile service providers preparing to fortify security in anticipation of 5g deployments, according to new survey


O BPI Network

Business Performance Innovation (BPI) Network je profesionální networkingová organizace čítající 50 000 členů, zaměřená na sdílení zkušeností a myšlenkový leadership v oblastech transformace IT, řízení změn, business re-engineeringu, optimalizaci procesů a strategického plánování. Pro více informací navštivte www.bpinetwork.org.

O A10 Networks

A10 Networks (NYSE: ATEN) poskytuje spolehlivé zabezpečení (Reliable Security AlwaysTM) s řadou vysoce výkonných aplikačních síťových řešení, která pomáhají organizacím zajistit, aby jejich datacentrové aplikace a sítě zůstaly vysoce dostupné, rychlé a bezpečné. Společnost A10 Networks byla založena v roce 2004, sídlí v San Jose v Kalifornii a skrze své pobočky a zastoupení obsluhuje zákazníky po celém světě. Další informace naleznete na adrese: www.a10networks.com a @A10Networks.