Podniky dnes závisí na svých sítích více než kdy jindy. Trendy, jako je mobilní širokopásmové připojení, multi-cloud, hybridní cloud, virtualizace, práce na dálku a bring your own device (BYOD), umožňují zaměstnancům pracovat téměř odkudkoli – pokud mají spolehlivé připojení. To vyvíjí obrovský tlak na IT, aby zajistilo vysokou dostupnost kritických aplikací, jako jsou ERP, komunikační a kooperační systémy a infrastruktura virtuálních desktopů (VDI).

I ten nejrobustnější a nejspolehlivější software a systémy mohou někdy selhat. Aby se předešlo výpadkům a prostojům, potřebuje IT nasadit vysoce dostupnou architekturu, která je postavená na redundanci a odolnosti proti chybám, a umožní tak nepřetržitý provoz a rychlé zotavení po havárii. To platí pro všechny prvky datového centra – od vysoké dostupnosti pro aplikace až po vysokou dostupnost pro load balancerů nebo Application Delivery Controllerů (ADC), které řídí síťový provoz uvnitř a napříč vašimi datovými centry.

Význam vysoké dostupnosti pro load balancer nebo Application Delivery Controller

Vysoká dostupnost začíná identifikací a odstraněním jednotlivých bodů, které by mohly způsobit přerušení služby, ve vaší infrastruktuře – například nasazením redundantních komponent či prvků, které zajistí odolnost proti chybám v případě selhání jednoho ze zařízení. Vyrovnávání zátěže, ať už poskytované prostřednictvím samostatného zařízení nebo jako funkce ADC, tento proces usnadňuje kontrolami stavu serverů, detekováním potenciálních selhání a přesměrováním provozu podle potřeby. Tím se zajistí nepřetržité poskytování služeb.

I když je samotné zajištění odolnosti serverů samozřejmě zásadní, architektura vysoké dostupnosti musí brát v úvahu také samotnou vrstvu vyrovnávání zatížení. Pokud nebude schopná efektivně vykonávat svou funkci, jsou servery pod ní umístěné vystaveny riziku přetížení, což potenciálně ohrožuje jejich vlastní stav, výkon a dostupnost aplikací. Proto je redundance pro load balancer nebo ADC stejně důležitá jako pro jakoukoli jinou součást datového centra.

Stejně jako u klastru serverů s vysokou dostupností (HA clusterů) existuje několik způsobů, jak lze load balancery nebo ADC nasadit pro zajištění vysoké dostupnosti, včetně:

 • Active-standby – nejběžnější konfigurace, kdy model aktivního pohotovostního režimu zahrnuje plně redundantní instanci každého ADC, který je přepnut do online módu pouze v případě selhání primárního uzlu. Každý aktivní ADC lze konfigurovat jinak, i když každý pár aktivního a standby ADC sdílí stejnou konfiguraci.
 • Active-active ­– V tomto modelu je pro rutinní použití nasazeno více podobně nakonfigurovaných ADC. V případě, že jeden uzel selže, jeho provoz převezme jeden nebo více zbývajících uzlů a zatížení je vyrovnáno podle potřeby pro zajištění konzistentní služby. Tento přístup předpokládá, že v klastru bude k dispozici dostatečná kapacita, aby fungoval, i když jeden ADC není k dispozici.
 • N+1 ­­– Poskytuje redundanci při nižších nákladech než active-standby režim, konfigurace N+1 obsahuje jeden nebo více dalších ADC, které mohou být přepnuty do online módu v případě selhání kteréhokoli z primárních ADC.

V každém případě rychlé převzetí služeb při selhání umožňuje odolnost proti chybám a zotavení load balancingu po havárii, takže výpadek neovlivní výkon aplikací ani jejich dostupnost. Správa provozu a převzetí služeb při selhání je obvykle řízená pomocí verze Virtual Router Redundancy Protocolu.

Klíčové funkce vysoké dostupnosti pro load balancer/ADC

Kromě zajištění vysoké dostupnosti vašeho ADC byste se měli také ujistit, že ADC poskytuje vysokou dostupnost aplikací, jejichž provoz spravuje. V případě selhání serveru může ADC přesměrovat provoz na jiný dostupný server v klastru. Mezi klíčové funkce, které tuto funkci umožňují, patří:

 • Metody vyvažování zátěže – Existuje několik metod, které lze použít pro výběr serveru, včetně round robin, least connections, weighted round robin, weighted least connection, fastest response a dalších. Váš ADC by měl nabízet všechny tyto možnosti, aby ve vašem prostředí umožnil zvolit nejvhodnější konfiguraci.
 • Monitorování stavu – Pro zajištění rychlého převzetí služeb při selhání s malým nebo žádným prostojem by měl být stav serveru průběžně vyhodnocován na základě řady ukazatelů, včetně:
  • Časové řady celkových bajtů dovnitř a ven z každého serveru
  • Časové řady přenosových rychlostí (v Mbps) dovnitř a ven z každého serveru
  • Procenta chybového přenosu v rozsahu
  • Počtu dobrých připojení SSL
  • Průměrné latence aplikačního serveru podle služby
  • Latence SRTT na straně klienta, max., min. a průměr v časové řadě
  • Vlastní kontroly stavu, jako je měření doby odezvy pro specifické dotazy SQL databáze

Jak A10 Networks umožňují load balancing s vysokou dostupností

Řešení A10 Thunder ADC pro doručování a vyvažování zátěže aplikací umožňuje dosažení vysoké dostupnosti prostřednictvím sady funkcí jak pro load balancing serverů, tak pro globální server load balancing.


Zdroj: A10 Networks
Překlad a úpravy: Jan Mazal,
VPGC