Zejména u komplexnějších projektů, které svou povahou převyšují rozsah běžné předprodejní a poprodejní podpory, poskytujeme jako distributor s přidanou hodnotou technologické poradenství v následujících oblastech:

  1. Enterprise architektura
  2. Bezpečnost
  3. Síťová infrastruktura
  4. Servery a úložiště dat
  5. Virtualizace

Enterprise architektura

Poradenství týkající se podnikové architektury zahrnuje vše od strategického směrování IT, analýzy současného stavu, analýzy rizik, přes návrh řešení pro níže uvedené oblasti až po optimalizaci IT procesů a systémů. Kromě certifikátů spojených se zastupovanými výrobci jsme držiteli certifikátů TOGAF, ArchiMate, PRINCE2.

Bezpečnost

Poskytujeme poradenství v oblasti sběru, konsolidace (ELK) a vyhodnocování dat (SIEM). Z technologického pohledu dokážeme navrhnout bezpečnostní řešení včetně vypracování analýzy bezpečnostních rizik.

Síťová infrastruktura

Naši konzultanti mají bohaté zkušenosti s technologiemi významných výrobců v IT i telco prostředí. Kromě pokročilých znalostí routingu, switchingu a Wi-Fi držíme také kompetence v oblasti dohledu sítí.

Servery a úložiště dat

S ohledem na potřeby aplikací, které organizace provozují, poskytujeme poradenství také v oblasti serverové a storagové architektury. Navrhujeme optimální řešení s využitím rack i blade serverů, úložišť SAN nebo NAS včetně zálohování.

Virtualizace

Z řady předchozích projektů máme zkušenosti se všemi hlavními dodavateli virtualizačních platforem, tj. VMware, Hyper-V i KVM. Při navrhování řešení zohledňujeme nejmodernější trendy, jako jsou SDN a NFV, a využíváme znalosti napříč telco a IT, fyzickým i virtuálním světem.