Organizace si uvědomují, že ukládání a zpracování dat v cloudu přináší nespočet výhod. Bez správných nástrojů, jako jsou cloud access security brokery (CASB), se však mohou vystavovat riziku.

Ačkoliv IT oddělení často chápou důležitost kybernetické bezpečnosti, potřebují moderní nástroje, které jim umožní data v cloudu chránit. Právě CASB ošetřují širokou škálu bezpečnostních problémů, kterým podniky čelí při migraci do cloudu. To vedlo k rychlému růstu popularity cloud access security brokerů, ze kterých se stal „one-stop-shop“ reagující na různé potřeby podnikového zabezpečení.

V závislosti na tom, v jakém odvětví organizace působí, může potřebovat zabezpečit spravovaná zařízení, nebo spíše řešit vlastní zařízení zaměstnanců (BYOD). Ačkoliv nejrozšířenější SaaS aplikace (Office 365, G Suite, Salesforce, Servnice Now a další) často zvyšují produktivitu a flexibilitu organizací, mohou současně posloužit jako vstupní brána pro malware, nebo být zneužity pro neoprávněné sdílení citlivých dat uvnitř podniku i mimo něj.

V IaaS platformách může únik dat zase snadno způsobit nesprávná konfigurace, a ohrozit tak chod organizace. Bez technologie vyvinuté k řešení těchto bezpečnostních problémů se podniky mohou stát oběťmi různých hrozeb.

V uplynulých letech organizace používaly CASB, aby předcházely různým scénářům – ať už jde o zabezpečení dat na osobních zařízeních, omezení externího sdílení, zastavení cloudového malwaru nebo jiné potřeby zabezpečení, CASB se dostávají do popředí a chrání data bez ohledu na to, zda se někam přenášejí nebo jsou jen uložena.

V dokumentu „Top CASB Use Cases“ zjistíte dopodrobna, jak podniky využívají Cloud Access Security Brokery pro zabezpečení cloudu i BYOD. Materiál blíže rozebírá tyto scénáře:

  • Zabránění ztrátě dat pomocí DLP
  • Omezení rizikového sdílení třetím stranám
  • Zastavení cloudového malwaru a ransomwaru
  • UEBA a zajištění viditelnosti napříč aplikacemi
  • Šifrování uložených dat
  • Bezpečně ověření uživatelů
  • Zabezpečení IaaS a provádění CSPM (Cloud Security Posture Management)
  • Kontrola nespravovaných aplikací

Autor: Will Houcheime, Bitglass
Překlad a úprava: Jan Mazal, VPGC

Zdroj: Bitglass – The Many Benefits of a Cloud Access Security Broker