Financování projektů a další finanční služby

U větších projektů dokážeme zajistit pomoc při financování, například v podobě leasingu, delší splatnosti či vyjednání speciálních podmínek u spolupracujících finančních partnerů.

Na financování ICT projektů VPGC spolupracuje s J&T Leasing, členem skupiny J&T Finance Group. Kromě finančního a operativního leasingu J&T umožňuje i profinancování již pořízeného vybavení, poskytuje úvěry pro účelové financování a zajišťuje postoupení krátkodobých pohledávek.

To umožňuje obchodním partnerům a jejich zákazníkům zvolit nejvhodnější řešení financování od základního hardwaru a softwaru až po rozsáhlá IT řešení.