Prieskum zistil, že operátori v súvislosti s IoT očakávajú nové obchodné príležitosti, ktoré však zásadne zvyšujú obavy o bezpečnosť.

Podľa globálneho prieskumu, ktorý uskutočnila Business Performance Innovation (BPI) Network v spolupráci s A10 Networks, očakávajú poskytovatelia mobilných služieb významné obchodné príležitosti v súvislosti so zavádzaním vysokorýchlostných 5G sietí a s novými možnosťami využitia IoT. Súčasne veria, že na dosiahnutie tohto potenciálu bude nevyhnutné aj podstatné zlepšenie zabezpečenia.

Nová štúdia „Zaistenie budúcnosti inteligentného sveta“ („Securing the Future of Smart World“) ukazuje, že operátori sa jednoznačne zameriavajú na komercializáciu 5G a že bezpečnosť je jednou z ich hlavných obáv:

 • 67 % respondentov nasadí svoje prvé komerčné 5G siete do 18 mesiacov a ďalších 20 % do dvoch rokov
 • 94 % očakáva rast sieťovej prevádzky, pripojených zariadení, a to, že kritické aplikácie IoT významné zvýši obavy týkajúce zabezpečenia a spoľahlivosti 5G siete
 • 79% uvádza, že 5G spadá medzi uvažovane oblasti investícií do bezpečnosti

S prechodom na 5G očakávajú mobilní operátori významné príležitosti na dosiahnutie nových výnosov a veľmi zaujímavé prípady nového využitia. Odvetvie však tiež priznáva, že 5G výrazne zvýši riziko z pohľadu zabezpečenia a zaistenie spoľahlivosti týchto sietí,“ hovorí Gunter Reiss, viceprezident A10 Networks.

Nové kritické aplikácie, ako sú autonómne vozidlá, chytré mestá a vzdialené sledovanie stavu pacientov, povedú k tomu, že spoľahlivosť siete sa pre bezpečie a ochranu ľudí a firiem stane životne dôležitá. Dramatický nárast rýchlosti prevádzky a pripojených zariadení totiž významne rozšíri vektory a škálu útokov kyberzločincov.

Čo do posilnenia sietí majú operátori s príchodom 5G pred sebou dosť práce. Napríklad, zatiaľ čo viac ako 80 percent respondentov z radov mobilných operátorov hovorí, že budú musieť vo svojich chrbticových sieťach upgradovať Gi/SGI firewally, iba 11 percent implementáciu nových firewallov dokončilo.

Nové obchodné príležitosti i prípady využitia

Využitie potenciálu plnohodnotných 5G sietí vyžaduje od operátorov veľké investície. Návratnosť týchto výdavkov je pre telekomunikačný priemysel kľúčový. Operátori vidí významné príležitosti na zvýšenie príjmov a inovovanie obchodných modelov.

Tri hlavné prínosy súvisiace s 5G:

 • 67% – celkový rast na mobilnom trhu
 • 59% – lepšie služby a spokojnosť zákazníkov
 • 43% – vytvorenie nových obchodných modelov postavených na 5G

Hlavné motory rozširovania 5G:

 • 61 % – chytré mestá
 • 48% – priemyselná automatizácia a inteligentná výroba
 • 39% – vysokorýchlostné pripojenie
 • 37% – pevné bezdrôtové pripojenie
 • 35% – pripojené vozidlá

Vyhodnocovanie potrieb v oblasti zabezpečenia 5G

Medzi bezpečnostnými obavami vystupuje zabezpečenie chrbticovej siete a ochrana pred DDoS útokmi:

 • 63 % respondentov vníma pokročilú ochranu pred DDoS ako najdôležitejší faktor ochrany 5G siete
 • 98 % uviedlo, že ochrana chrbticovej siete je pre nich v 5G veľmi dôležitá (72 %) alebo dôležitá (26 %)
 • 79 % má alebo bude upgradovať svoje Gi/SGI firewally
 • 73 % má alebo bude upgradovať svoj GTP firewall

Metodika prieskumu

BPI Network uskutočnila v spolupráci s A10 Networks celosvetové dotazovanie medzi 145 lídri IT a obchodu na strane poskytovateľov komunikačných služieb. Cieľom štúdie bolo pochopiť ich zámery, priority a obavy týkajúce sa 5G sietí.

Materiály k stiahnutiu:

ZDROJ: Pôvodná TS v angličtineMobile service providers preparing to Fortify security in Anticipation of 5g deployments, according to new survey


O BPI Network

Business Performance Innovation (BPI) Network je profesionálna networkingová organizácia čítajúci 50 000 členov, zameraná na zdieľanie skúseností a myšlienkový leadership v oblastiach transformácie IT, riadenie zmien, business re-inžinieringu, optimalizácie procesov a strategického plánovania. Pre viac informácií navštívte www.bpinetwork.org.

O A10 Networks

A10 Networks (NYSE: ATEN) poskytuje spoľahlivé zabezpečenie (Reliable Security AlwaysTM) s portfóliom vysoko výkonných aplikačných sieťových riešení, ktoré pomáhajú organizáciám zabezpečiť, aby ich datacentrové aplikácie a siete zostali vysoko dostupné, rýchle a bezpečné. Spoločnosť A10 Networks bola založená v roku 2004, sídli v San Jose v Kalifornii a skrze svoje pobočky a zastúpenia obsluhuje zákazníkov po celom svete. Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.a10networks.com a @A10Networks.