Cloud Access Security Broker chrání data a aplikace ve světě cloudu a BYOD

Bezpečnostní řešení Bitglass je Cloud Access Security Broker (CASB), který zajišťuje komplexní zabezpečení moderních podnikových prostředí, na firemních a BYOD zařízeních.  Poskytuje ochranu firmám, které používají cloudové aplikace, např. Office 365, Salesforce, G Suite nebo ServiceNow.

CASB dokáže v reálném čase sledovat a analyzovat aplikace, zařízení, identity a chování uživatelů napříč celým prostředím. Brání například před zneužitím přístupu nebo únikům dat (DLP) a poskytuje tzv. zero-day ochranu před novými cloudovými aplikacemi, a to díky využití strojového učení a umělé inteligenci, které analyzují kód webových aplikací.

Next-gen CASB Bitglass

Bitglass dále slouží jako alternativní MDM řešení bez nutností nasazení agenta na soukromá zařízení zaměstnanců. Firemní bezpečnost zajišťuje například tím, že citlivá data jsou v případě stažení na mobilní telefon zašifrována nebo maskována. Umožňuje také selektivní smazání firemních dat, nebo celého zařízení v případě jeho ztráty.


Konkurenční výhodou řešení Bitglass je kromě zero-day ochrany napříč firemním prostředí a alternativního MDM také schopnost odhalovat šedé IT, tj. jaké neoficiální aplikace se ve firmě používají (např. Dropbox). U těchto aplikací je potom možné zakázat upload dat, a není tedy nutné je zcela blokovat, jak je to dnes obvyklé.

Příklady využití

  • Dohled nad bezpečným přístupem zaměstnanců ke cloudovým aplikacím – např. Office 365, Salesforce nebo ServiceNow (CASB)
  • Prevence obcházení IT politik a odhalování nepovolených aplikací (shadow IT discovery)
  • Ochrana dat na koncových zařízení (BYOD, alternativní MDM)