Tisková zpráva: Praha, 12. 11. 2018 – J&T Leasing člen skupiny J&T Finance Group zajistí financování rozvojových aktivit a rozšíří možnosti financování ICT projektů, které VPGC jako value added distributor realizuje spolu se svými partnery.

ICT distributor s přidanou hodnotou, společnost VPGC oznamuje, že jejím hlavním partnerem pro oblast financování rozvoje a projektů se stává J&T Leasingová společnost.

Při výběru partnera pro oblast financování jsme se rozhodovali na základě delší analýzy tržních možností. IT distribuce je specifický byznys, proto nás J&T oslovilo zejména svým flexibilním přístupem a šíří finančních služeb. Získali jsme partnera, který nám umožní zabezpečit dodávky do mnohem větších projektů a expandovat na další trhy,“ uvedl Vjačeslav Petraševskij, CEO VPGC.

Kromě nabídky finančního a operativního leasingu J&T umožňuje i profinancování již pořízeného vybavení, poskytuje úvěry pro účelové financování a zajišťuje postoupení krátkodobých pohledávek. To umožňuje obchodním partnerům a zákazníkům zvolit nejvhodnější řešení financování od základního HW a SW až po velká IT řešení.

Věřím, že společnosti VPGC poskytneme správnou páku, která pomůže k další akceleraci jejího růstu. VPGC jako VAD pohybující se v prostředí podnikového ICT dobře zapadá do složení našeho portfolia v oblasti informačních technologií,“ dodává Pavel Vojtek, obchodní ředitel J&T Leasingové společnosti.

Další informace poskytne:

Jan Mazal
jan.mazal@vpgc.com
+420 602 555 844