Najčastejšie dôvody nasadenia cloud access security brokerov

Organizácie si uvedomujú, že ukladanie a spracovanie dát v cloude prináša nespočetné množstvo výhod. Bez správnych nástrojov, ako sú cloud access security brokery (CASB), sa však môžu vystavovať riziku. Hoci IT oddelenia často chápu dôležitosť kybernetickej bezpečnosti, potrebujú moderné nástroje, ktoré im umožnia chrániť dáta v cloude. Práve CASB ošetrujú širokú škálu bezpečnostných problémov, ktorým…

Ako vybrať CASB? Gartner radí, čo sú kľúčové vlastnosti Cloud Access Security Brokerov

Keď spoločnosti migrujú do cloudu, je pre nich ochrana dát úplne zásadná. Výber vhodného Cloud Access Security Brokeru (CASB) je potom alfou a omegou každej organizácie, ktorá chce v novom prostredí zabezpečiť úplnú kybernetickú ochranu. Výskum spoločnosti Gartner zoradil trinásť výrobcov CASB na základe štyroch kľúčových skupín vlastností. Výskumná spoločnosť Gartner definuje trh CASB ako…

Ako zabezpečiť cloudové aplikácie vo finančných inštitúciách

V nedávnom vydaní prehľadne Bitglass Security Spotlight sme vymenovali riziká, ktorým čelia finančné inštitúcie, ktoré nezaopatrili riadne zabezpečenie dát a ochranu pred hrozbami. Na finančné organizácie často cielia hackeri, ktorí sa snažia získať osobné údaje (PII) a neverejné osobné dáta (NPI) - tieto informácie sú im „užitočné“ pre krádeže identity a pre lukratívny predaj na…