Průzkum BPI Network ukazuje, že operátoři s ohledem na síťový provoz 5G, dramatický nárůst připojených zařízení a nové možnosti kritického využití přehodnocují zabezpečení.

San Jose, Calif., 27. 5. 2019 – Poskytovatelé mobilních služeb uvádějí, že značně pokročili směrem k zavádění nové generace 5G sítí, které umožní vysokorychlostní mobilní připojení a širokou škálu nových aplikací a případů využití inteligentní infrastruktury. Pokrok zahrnuje soustavnou práci na virtualizaci funkcí páteřní sítě a přehodnocení investic do zabezpečení, které budou potřebovat k ochraně svých sítí a zákazníků.

Neočekává se, že by COVID-19 významně zpozdil nasazení 5G, ukazuje nový report globální studie „Toward a More Secure 5G World“ (Směrem k bezpečnějšímu 5G světu), kterou realizovalo Business Performance Innovation (BPI) Network ve spolupráci s A10 Networks. Procento poskytovatelů mobilních služeb, kteří tvrdí, že jejich společnosti „rychle postupují ke komerčnímu nasazení“, se v uplynulém roce výrazně zvýšilo, a to z 26 procent v průzkumu ze začátku roku 2019 na 45 procent v aktuálním dotazování. Prakticky všichni respondenti tvrdí, že rozhodujícím požadavkem na síť a současně hlavní obavou je v době 5G lepší zabezpečení.

Report stáhnete z webu BPI.

První 5G sítě jsou navrženy v souladu s již schváleným standardem non-standalone 5G. Přitom 30 procent respondentů tvrdí, že již aktivně plánuje přidat standalone 5G, a dalších 9 procent uvádí, že jejich společnosti budou přecházet přímo na standalone. Ten bude vyžadovat zcela novou páteřní síť využívající cloudovou, virtualizovanou architekturu založenou na službách. Mnoho respondentů uvádí, že v síťové virtualizaci již dosahují významného pokroku.

Naše nejnovější studie naznačuje, že po celém světě jsou hlavní mobilní operátoři se svými 5G plány na dobré cestě a další očekávají, že začnou budovat komerční sítě v příštích měsících,“ uvedl Dave Murray, director of thought leadership v BPI Network. „Zatímco COVID-19 může mít pro operátory za následek určitá krátkodobá zpoždění, pandemie nakonec prokazuje celosvětovou potřebu vysokorychlostních sítí 5G s vyšší kapacitou, aplikacemi a případy použití, které umožňují.

Výběr hlavních zjištění z průzkumu:

 • 81 % respondentů uvádí, že pokrok odvětví směrem k 5G postupuje rychle, většinou na hlavních trzích, nebo je alespoň v souladu s očekáváním.
 • 71 % dotázaných očekává zahájení výstavby 5G sítí do 18 měsíců, včetně jedné třetiny, která již začala nebo začne v roce 2020.
 • 95 % procent říká, že virtualizace síťových funkcí je pro jejich 5G plány důležitá, a tři čtvrtiny tvrdí, že jejich společnosti jsou buď na dobré cestě, nebo dělají slušný pokrok směrem k virtualizaci.
 • 99 % považuje nasazeních mobilních cloudů na okraji sítě (mobile edge clouds) za důležitý aspekt sítí 5G, přičemž 65 % uvedlo, že ve svých 5G sítích očekávají edge cloudy do 18 měsíců.

Mobilní operátoři po celém světě se musejí aktivně připravovat na požadavky nového virtualizovaného a zabezpečeného 5G světa,“ uvedl Gunter Reiss, globální viceprezident A10 Networks, poskytovatele zabezpečených aplikačních služeb pro mobilní operátory. „To znamená zvýšení bezpečnosti v klíčových bodech ochrany, jako je mobile edge, nasazení cloudové infrastruktury, konsolidace síťových funkcí, využití nových CI/CD integrací a automatizačních nástrojů DevOps a přechod k agilní a hyperškálovatelné architektuře založené na službách, jak jen to bude možné. Všechna tato vylepšení přinesou okamžité výhody v existujících sítích a posunou operátory blíže k jejich hlavním cílům širšího nasazení 5G a zavedení nových, inovativních ultra-spolehlivých a nízko-latenčních případů využití.

Výzvy – bezpečnostní mandát

Hlavní výzvy 5G v odvětví:

 • Velké náklady na vybudování (59 %)
 • Zabezpečení sítě (57 %)
 • Potřeba nových technických dovedností (55 %)
 • Nedostatek zařízení podporujících 5G (42 %)

Význam zabezpečení pro 5G:

 • 99 % respondentů hodnotí zabezpečení jako důležité pro jejich plánování 5G. Zabezpečení má vyšší prioritu než rovnoměrný dosah a pokrytí sítě nebo kapacita a propustnost sítě
 • 97 % tvrdí, že zvýšený provoz, připojená zařízení a kritické případy použití významně zvyšují obavy o bezpečnost a spolehlivost 5G
 • 93 % tvrdí, že jejich investice do zabezpečení jsou kvůli požadavkům na 5G již ovlivněny (52 %) nebo jsou předmětem přezkumu (41 %).

Hlavní případy využití, které mají podpořit rozšíření 5G

Další dva roky

 • Vysokorychlostní připojení (81 %)
 • Průmyslová automatizace a inteligentní výroba (62 %)
 • Chytrá města (54 %)
 • Připojená vozidla

Dalších 5 až 6 let

 • Chytrá města (62 %)
 • Vysokorychlostní připojení (59 %)
 • Připojená vozidla (57 %)
 • Průmyslová automatizace a inteligentní výroba (42 %)

O BPI Network

Business Performance Innovation (BPI) Network je profesionální networkingová organizace čítající 50 000 členů, zaměřená na sdílení zkušeností a myšlenkový leadership v oblastech transformace IT, řízení změn, business re-engineeringu, optimalizaci procesů a strategického plánování. Pro více informací navštivte www.bpinetwork.org.

O A10 Networks

A10 Networks (NYSE: ATEN) poskytuje spolehlivé aplikační služby pro on-premise, multi-cloudová a edge-cloudová prostředí a vysokou škálovatelností. Misí společnosti je umožnit poskytovatelům služeb a podnikům dodávat business-critical aplikace, kterou jsou bezpečné, dostupné a efektivní z pohledumulti-cloudové transformace a přípravy na 5G.

Společnost A10 Networks byla založena v roce 2004, sídlí v San Jose v Kalifornii a skrze své pobočky a zastoupení obsluhuje zákazníky po celém světě. Další informace naleznete na adrese: www.a10networks.com a @A10Networks.

O VPGC

Společnost VPGC byla založena v roce 2014 s cílem poskytovat obchodní poradenství a rozvíjet projekty globálních IT výrobců na lokálních trzích. V roce 2016 získala přímé zastoupení A10 Networks, a rozšířila tak podnikání o distribuci s přidanou hodnotou. Od roku 2017 se společnost zaměřuje na spolupráci s nejvýznamnějšími systémovými integrátory a postupně rozšiřuje portfolio o další výrobce z oblasti síťové infrastruktury a bezpečnosti. Více informací na www.vpgc.com.


Kontakty pro média:

Jan Mazal, VPGC
jan.mazal@vpgc.com
+420 602 555 844

Karin Gilles, Director of Public Relations, A10 Networks
KGilles@a10networks.com
408-240-5176