Naše řešení

Optimalizovaný výkon a ochrana sítě i datacenter pro veřejnou správu

Podporujeme složky veřejné správy v přechodu na eGovernment, který vyžaduje vysoce dostupné a zabezpečené webové aplikace, ochranu sítě i vzdáleného přístupu.

Vyvažování výkonu a ochrana webových aplikací

Na veřejnou správu, zejména státní orgány, jsou kladeny vysoké požadavky pro zajištění výkonu aplikací, kybernetické bezpečnosti a ochrany dat při potřebě maximalizace využití dřívějších investic.

Proto A10 Networks podporuje integraci s řešeními dalších výrobců a usnadňuje analýzu kybernetických hrozeb, mitigaci, detekci a sanaci šifrovaného provozu.

Application delivery controllery (ADC), web aplikační firewally (WAF) a anti-DDoS řešení A10 systematicky chrání webové aplikace i síť typickou pro státní správu. Díky jednoduché all-in-one licenci současně chrání před pokročilými DDoS útoky na tyto systémy. Monitoring aplikací (APM) pak pomáhá optimalizovat výkon aplikací a zrychlovat jejich vývoj.

Řešení A10 pro veřejnou správu

A10 Networks pomáhá dodržovat shodu s předpisy HIPAA ve zdravotnictví nebo PCI a drží vládní certifikace např. pro Common Criteria EAL2+, NIAP, FIPS 140-2 Certifications 1659 & 1963, JITC-Approved Products List, ICSA Labs-Certified a DISA Authority to Operate (ATO).

Ochrana drátové i bezdrátové sítě na úřadech

Veřejnost vytváří na správní orgány tlak, aby poskytovaly informace jednoduchým, rychlým a spolehlivým způsobem. Zajištění kontinuity služby, potažmo sdílení informací, je jedním z důležitých faktorů při výběru nástrojů pro zabezpečení sítě.

Tyto požadavky potřebuje veřejný sektor plnit při současném zachování bezpečných informačních systémů. Zranitelná síť je nepřijatelná, proto UTM firewally Stormshield poskytují účinnou reakci na rizika malwaru i lidské nedbalosti.

Kritickou infrastrukturu a citlivé údaje potřebují orgány veřejné správy chránit na více úrovních:

  • Síťová vrstva – oddělení kritické architektury od každodenního pracovního prostředí za účelem kontroly přístupu k datům
  • Aplikační vrstva – kvůli prevenci průniku

Produkty Stormshield Network Security integrují ochranu proti průniku s jednotnou správou zranitelností nultého dne a vestavěným antivirem. Úroveň zabezpečení těchto řešení pak dokládají certifikace NATO, EU RESTRICTED, EAL3+, EAL4+ a FIPS 140-2.

WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) Arista Airtight chrání Wi-Fi infrastrukturu největších ministerstev na světě již více než 13 let. Současně jej analytici Gartner označují za jedničku v ochraně bezdrátových sítí již šest let po sobě.

Pro zabezpečení Wi-Fi sítí veřejných organizací WIPS mimo jiné usnadňuje automatickou klasifikaci pomocí behaviorálních technik, které průběžně rozlišují mezi skutečnými hrozbami a falešnými poplachy.

Spolehlivá Wi-Fi s automatizovanou správou

Kvůli adekvátnímu vyvážení potřeb v oblasti spolehlivosti, výkonu, ekonomiky a požadavků na zabezpečení využívá řešení kognitivní Wi-Fi sítě Arista/Mojo Networks celá řada veřejných orgánů v západní Evropě a USA.

Centrální cloudový management Mojo Cloud dovoluje monitorovat sítě z pohledu státu, měst, budov i koncových bodů. Přístupové body Mojo jsou přitom zcela samostatné, takže při výpadku konektivity do cloudu nepřijde zákazník o žádnou z funkcionalit kontroléru.

Kognitivní Wi-Fi využívající strojové učení a umělou inteligenci umožňuje pokročilé odhalování potíží včetně automatického zachytávání paketů, analýzy hlavních příčin a analytiky přímo na hraně sítě.