Naše řešení

Optimalizovaný výkon a ochrana sítě i datacenter pro veřejnou správu

Podporujeme složky veřejné správy v přechodu na eGovernment, který vyžaduje vysoce dostupné a zabezpečené webové aplikace, ochranu sítě i vzdáleného přístupu.

Vyvažování výkonu a ochrana webových aplikací

Na veřejnou správu, zejména státní orgány, jsou kladeny vysoké požadavky pro zajištění výkonu aplikací, kybernetické bezpečnosti a ochrany dat při potřebě maximalizace využití dřívějších investic.

Proto A10 Networks podporuje integraci s řešeními dalších výrobců a usnadňuje analýzu kybernetických hrozeb, mitigaci, detekci a sanaci šifrovaného provozu.

Application delivery controllery (ADC), web aplikační firewally (WAF) a anti-DDoS řešení A10 systematicky chrání webové aplikace i síť typickou pro státní správu. Díky jednoduché all-in-one licenci současně chrání před pokročilými DDoS útoky na tyto systémy. Monitoring aplikací (APM) pak pomáhá optimalizovat výkon aplikací a zrychlovat jejich vývoj.

Řešení A10 pro veřejnou správu

A10 Networks pomáhá dodržovat shodu s předpisy HIPAA ve zdravotnictví nebo PCI a drží vládní certifikace např. pro Common Criteria EAL2+, NIAP, FIPS 140-2 Certifications 1659 & 1963, JITC-Approved Products List, ICSA Labs-Certified a DISA Authority to Operate (ATO).

Ochrana sítě na úřadech

Veřejnost vytváří na správní orgány tlak, aby poskytovaly informace jednoduchým, rychlým a spolehlivým způsobem. Zajištění kontinuity služby, potažmo sdílení informací, je jedním z důležitých faktorů při výběru nástrojů pro zabezpečení sítě.

Tyto požadavky potřebuje veřejný sektor plnit při současném zachování bezpečných informačních systémů. Zranitelná síť je nepřijatelná, proto UTM firewally Stormshield poskytují účinnou reakci na rizika malwaru i lidské nedbalosti.

Kritickou infrastrukturu a citlivé údaje potřebují orgány veřejné správy chránit na více úrovních:

  • Síťová vrstva – oddělení kritické architektury od každodenního pracovního prostředí za účelem kontroly přístupu k datům
  • Aplikační vrstva – kvůli prevenci průniku

Produkty Stormshield Network Security integrují ochranu proti průniku s jednotnou správou zranitelností nultého dne a vestavěným antivirem. Úroveň zabezpečení těchto řešení pak dokládají certifikace NATO, EU RESTRICTED, EAL3+, EAL4+ a FIPS 140-2.