Naše řešení

Rychlejší, vyvážená a bezpečná datacentra, cloudy, sítě a aplikace pro finanční instituce

Regulovanému prostředí finančních (bankovních i nebankovních) institucí a pojišťoven pomáháme s ochranou sítě a mobilních zařízení a se zajištěním dostupností webových služeb a aplikací.

Vysoká dostupnost webových a cloudových aplikací

Řešení A10 Networks umožňují finančním institucím a velkým podnikům analyzovat aplikace, služby a mikroslužby běžící na hybridních load-balancingových prostředích (hardware, VM instance, kontejner) pomocí aplikačního managementu (APM).

Application delivery controller (ADC) a webový aplikační firewall (WAF) A10 pomáhají postavit a dále škálovat infrastrukturu pro zajištění kritických transakcí i vysokofrekvenčního obchodování (HFT) s nízkou latencí. A to při zachování rychlosti, zabezpečení a odolnosti vůči aplikačním i DDoS útokům (anti-DDoS).

Řešení A10 Networks pro finanční a bankovní instituce

Síťová řešení podporující Kubernetes

Mikroslužby zjednodušují v podnicích a finančních institucích dodávku aplikací i s ohledem na požadavky DevOps a hybridních či multi-cloudových prostředí.

Varianta ADC A10 Lightning pro nativně cloudová prostředí plně podporuje procesy DevOps (CI/CD) v interním vývoji softwaru. Integrace s Kubernetes je velice jednoduchá díky dostupnému Ingress Controlleru. Správu řešení včetně aplikační analytiky, zajišťuje A10 Harmony Controller.

Zabezpečení přístupu ke cloudovým aplikacím

Ačkoliv cloudové aplikace zvyšují produktivitu a agilitu, mohou také zkomplikovat shodu s předpisy a zvýšit riziko úniku obchodních nebo citlivých informací.

CASB (Cloud Acces Security Broker) Bitglass umožňuje finančním organizacím využívat cloudové aplikace jako Office 365, Salesforce a ServiceNow i na nespravovaných zařízeních bez agentů, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti a souladu s předpisy.


Navíc jeho zero-day ochrana převede jakoukoliv nespravovanou cloudovou aplikaci do módu „pouze pro čtení“, což podnikům a finančním institucím umožní bezpečně povolit aplikace, které uživatelé potřebují například ke komunikaci se zákazníky.

V případě spravovaných cloudových aplikací může Bitglass při pokusu stáhnout informace do nespravovaného mobilního zařízení tato data zablokovat, zašifrovat nebo zamaskovat pro zamezení úniku dat.