Naše řešení

Rychlejší, vyvážená a bezpečná datacentra, cloudy, sítě a aplikace pro finanční instituce

Regulovanému prostředí finančních (bankovních i nebankovních) institucí a pojišťoven pomáháme s ochranou sítě a mobilních zařízení a se zajištěním dostupností webových služeb a aplikací.

Vysoká dostupnost webových a cloudových aplikací

Řešení A10 Networks umožňují finančním institucím a velkým podnikům analyzovat aplikace, služby a mikroslužby běžící na hybridních load-balancingových prostředích (hardware, VM instance, kontejner) pomocí aplikačního managementu (APM).

Application delivery controller (ADC) a webový aplikační firewall (WAF) A10 pomáhají postavit a dále škálovat infrastrukturu pro zajištění kritických transakcí i vysokofrekvenčního obchodování (HFT) s nízkou latencí. A to při zachování rychlosti, zabezpečení a odolnosti vůči aplikačním i DDoS útokům (anti-DDoS).

Řešení A10 Networks pro finanční a bankovní instituce

Zabezpečení přístupu ke cloudovým aplikacím

Ačkoliv cloudové aplikace zvyšují produktivitu a agilitu, mohou také zkomplikovat shodu s předpisy a zvýšit riziko úniku obchodních nebo citlivých informací.

CASB (Cloud Acces Security Broker) Bitglass umožňuje finančním organizacím využívat cloudové aplikace jako Office 365, Salesforce a ServiceNow i na nespravovaných zařízeních bez agentů, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti a souladu s předpisy.


Navíc jeho zero-day ochrana převede jakoukoliv nespravovanou cloudovou aplikaci do módu „pouze pro čtení“, což podnikům a finančním institucím umožní bezpečně povolit aplikace, které uživatelé potřebují například ke komunikaci se zákazníky.

V případě spravovaných cloudových aplikací může Bitglass při pokusu stáhnout informace do nespravovaného mobilního zařízení tato data zablokovat, zašifrovat nebo zamaskovat pro zamezení úniku dat.

Wi-Fi se snadnou správou a ochrana celé sítě před průnikem

Jak zajistit ve finančním prostředí spolehlivou síť pro zaměstnance i zákazníky? Kognitivní Wi-Fi Arista Networks (dříve Mojo Networks) využívá sílu strojového učení, umělé inteligence a cloudu pro vysoce automatizovanou správu a snadné odhalování příčin případných výkonových potíží.

Management s možností nasazení on-premise i v cloudu usnadňuje centrální dohled a správu bezdrátové sítě napříč všemi pobočkami nejen finančních institucí.

Třetí rádio uvnitř přístupového bodu funguje nejen jako senzor pro průběžné automatické testování výkonnosti sítě, ale v kombinaci s WIPS Arista Airtight pomáhá také chránit proti podvrženým AP nebo neautorizovaným klientům.

Síťová řešení podporující Kubernetes

Mikroslužby zjednodušují v podnicích a finančních institucích dodávku aplikací i s ohledem na požadavky DevOps a hybridních či multi-cloudových prostředí.

Varianta ADC A10 Lightning pro nativně cloudová prostředí plně podporuje procesy DevOps (CI/CD) v interním vývoji softwaru. Integrace s Kubernetes je velice jednoduchá díky dostupnému Ingress Controlleru. Správu řešení včetně aplikační analytiky, zajišťuje A10 Harmony Controller.

Řešení Arista Any Cloud pro Kubernetes využívá instance Arista vEOS a cEOS k vytvoření jednotné podnikové/cloudové síťové architektury s rozšířeným monitoringem a bezpečností integrovanou s platformami Red Hat OpenShift a Tigera Calico. Cloudové architektury postavené nad síťovým operačním systémem EOS škálují do stovek tisíc výpočetních a storage uzlů. Arista Any Cloud využívá standardní rozhraní kontejnerových sítí, takže pro nasazení není potřeba dělat v platformě Kubernetes žádné změny.