Finansowanie projektów i inne usługi finansowe

W przypadku większych projektów możemy pomóc naszym klientom uzyskać niezbędne fundusze, takie jak leasing lub dłuższe terminy płatności, lub też negocjować specjalne warunki z naszymi partnerami finansowymi.

VPGC współpracuje z J&T Leasing, członkiem J&T Finance Group przy finansowaniu projektów ICT. Oprócz leasingu finansowego i operacyjnego, J&T pozwala również na sfinansowanie już zakupionego sprzętu, udziela kredytów na finansowanie celowe oraz zapewnia cesję należności krótkoterminowych.

Dzięki temu partnerzy biznesowi i ich klienci mogą wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie finansowe dla swoich zakupów, od podstawowego sprzętu i oprogramowania do rozbudowanych rozwiązań IT.