Cloud Access Security Broker chráni dáta a aplikácie vo svete cloudu a BYOD

Bezpečnostné riešenie Bitglass je Cloud Access Security Broker (CASB), ktorý sa stará o komplexné zabezpečenie moderných podnikových prostredí, na firemných a BYOD zariadeniach. Poskytuje ochranu firmám, ktoré používajú cloudové aplikácie, napr. Office 365, Salesforce, G Suite alebo ServiceNow.

CASB dokáže v reálnom čase sledovať a analyzovať aplikácie, zariadenia, identity a správania užívateľov naprieč celým prostredím. Bráni napríklad pred zneužitím prístupu alebo únikom dát (DLP) a poskytuje tzv. zero-day ochranu pred novými cloudovými aplikáciami, a to vďaka využitiu strojového učenia a umelej inteligencie, ktoré analyzujú kód webových aplikácií.

Next-gen CASB Bitglass

Bitglass ďalej slúži ako alternatívne MDM riešenie bez nutnosti nasadenia agentov na súkromné ​​zariadenia zamestnancov. Firemnú bezpečnosť zaisťuje napríklad tým, že citlivé dáta sú v prípade stiahnutia na mobilný telefón zašifrované alebo maskované. Umožňuje tiež selektívne zmazanie firemných dát, alebo celého zariadenia v prípade jeho straty.


Konkurenčnou výhodou riešenia Bitglass je okrem zero-day ochrany naprieč firemným prostredím a alternatívneho MDM tiež schopnosť odhaľovať shadow IT, tzn. aké neoficiálne aplikácie sa vo firme používajú (napr. Dropbox). U týchto aplikácií je potom možné zakázať nahrávanie dát, a nie je teda nutné ich úplne blokovať, ako je to dnes obvyklé.

Príklady využitia

  • Dohľad nad bezpečným prístupom zamestnancov ku cloudovým aplikáciám – napr. Office 365, Salesforce alebo ServiceNow (CASB)
  • Prevencia obchádzania IT politík a odhaľovanie nepovolených aplikácií (shadow IT discovery)
  • Ochrana dát na koncových zariadeniach (BYOD, alternatívne MDM)