Vysoko výkonné, cloudové sieťové riešenia pre dátové centrá a kognitívna Wi-Fi

Arista Networks vyvíja a dodáva softvérovo definované a cloudové sieťové riešenia pre veľké dátové centrá. Jej platformy podporujú rýchlosti až 400 gigabitov za sekundu, redefinujú tradičné škálovateľné architektúry, ponúkajú flexibilitu a spoľahlivosť. Arista je zakladajúcim členom konzorcia 25/50 GbE.

Základom platformy Arista je sieťový operačný systém Extensible Operating System (EOS) postavený na stabilnom open-source jadre Linuxu a na centrálne stavovo orientovanej konfiguračnej databáze. Arista používa jediný image konzistentne naprieč všetkými hardvérovými a softvérovými platformami. Ako rozcestník pre vývojárov slúži Arista EOS Central, ktorý obsahuje nástroje, príklady skriptovania a ďalšiu podporu pre riešenie potrieb zákazníkov.

Arista Networks je lídrom v budovaní škálovateľných, vysoko výkonných, cloudových sietí s veľmi nízkou latenciou a nízkou spotrebou energie na jeden port. Hardvérové ​​zariadenia Arista rady 7000 spolu s EOS maximalizujú dostupnosť systémov, podporujú stavovú opravu chýb, pokročilú správu udalostí, automatické nasadenie a konfiguráciu (zero touch provisioning), analýzu latencie a plne dostupný Linux shell.

Ethernetové switche Arista postkytujú natívnu podporu pre VMware, sieťovú virtualizáciu a stovky aplikácií. Hardvérové ​​platformy spoločnosti Arista sú navrhnuté tak, aby spĺňali prísne požiadavky na napájanie a chladenie dnešných najnáročnejších dátových centier, čo ukazuje nasadenie v mnohých najväčších cloudových dátových centrách po celom svete.

Kognitívna Wi-Fi pomáha ochrániť sieť a uľahčuje správu

Kognitívna Wi-Fi sieť Arista Networks (predtým Mojo Networks) využíva silu cloudu, analytiky a otvorených štandardov. Umožňuje vizualizovať kvalitu prevádzky každého užívateľa a automatizovať analýzu príčin, čím uľahčuje odhaľovanie potenciálnych problémov v sieti.

Vďaka tretiemu rádiu v prístupovom bode (AP) je možné bez potreby ďalších dedikovaných zariadení monitorovať a zabezpečiť frekvenčné spektrum. Simulácií správania klienta dovoľuje tiež testovať skutočný stav Wi-Fi bez nutnosti výjazdu na pobočku.

Arista Airtight (WIPS) zabezpečuje rýchlu a efektívnu ochranu proti podhodeným AP alebo neautorizovaným klientom, napr. blokáciou nežiaduce prevádzky. Integráciou s bezpečnostným systémom je možné okamžite reagovať na novo vzniknutý incident.

Správa Wi-Fi i WIPS je možná nielen z cloudu, ale aj na lokálnej inštancii, čo sa požaduje vo vysoko zabezpečených inštaláciách. Samotné riadenie prevádzky aj bezpečnosti prebieha na úrovni AP, takže je bez kontrolérov a v prípade výpadku spojenia funguje samostatne bez manažmentu.


Konkurenčnými výhodami Arista Networks sú jednoduchá správa, vysoká škálovateľnosť, výkon a spoľahlivosť z pohľadu správcu, nízke náklady z pohľadu vlastníka a vysoká kvalita služieb z pohľadu užívateľa. Bez ohľadu na to, z akej lokality alebo zariadenia sa pripájajú.

Príklady využitia

  • Vysokorýchlostné chrbticové switche
  • Vysoko efektívne prístupové switche
  • Top of rack switche s plochou architektúrou
  • Sieťová infraštruktúra integrovaná s VMware platformou
  • Správa Wi-Fi siete z cloudu i on-premise
  • Prevencia prieniku do bezdrôtovej siete (WIPS) s lokálnym/cloudovým manažmentom