Naše riešenia

Optimalizovaný výkon a ochrana siete aj datacentier pre verejnú správu

Podporujeme zložky verejnej správy v prechode na eGovernment, ktorý vyžaduje vysoko dostupné a zabezpečené webové aplikácie, ochranu siete i vzdialeného prístupu.

Vyvažovanie výkonu a ochrana webových aplikácií

Na verejnú správu, najmä štátne orgány, sú kladené vysoké požiadavky na zabezpečenie výkonu aplikácií, kybernetickej bezpečnosti a ochrany dát pri potrebe maximalizácie využitia predchádzajúcich investícií.

Preto A10 Networks podporuje integráciu s riešeniami ďalších výrobcov a uľahčuje analýzu kybernetických hrozieb, zmiernenie, detekciu a sanáciu šifrovaného prevádzky.

Application delivery controllery (ADC), web aplikačné firewally (WAF) a antiDDoS riešenia A10 systematicky chránia webové aplikácie aj sieť typickú pre štátnu správu. Vďaka jednoduchej all-in-one licencii súčasne chráni pred pokročilými DDoS útoky na tieto systémy. Monitoring aplikácií (APM) potom pomáha optimalizovať výkon aplikácií a zrýchľovať ich vývoj.

Řešení A10 pro veřejnou správu
Riešenia A10 Networks pro verejnú správu

A10 Networks pomáha dodržiavať zhodu s predpismi HIPAA v zdravotníctve alebo PCI a drží vládne certifikácie napr. úre Common Criteria EAL2 +, NIAP, FIPS 140-2 Certifications 1659 & 1963, JITC-Approved Products List, ICSA Labs-Certified a DISA Authority to Operate ( ATO).

Ochrana drôtovej i bezdrôtovej siete na úradoch

Verejnosť vytvára na správne orgány tlak, aby poskytovali informácie jednoduchým, rýchlym a spoľahlivým spôsobom. Zaistenie kontinuity služby, respektíve zdieľanie informácií, je jedným z dôležitých faktorov pri výbere nástrojov pre zabezpečenie siete.

Tieto požiadavky potrebuje verejný sektor plniť pri súčasnom zachovaní bezpečných informačných systémov. Zraniteľná sieť je neprijateľná, preto UTM firewally Stormshield poskytujú účinnú reakciu na riziká malwaru aj ľudské nedbanlivosti.

Kritickú infraštruktúru a citlivé údaje potrebujú verejné orgány chrániť na viacerých úrovniach:

  • Sieťová vrstva – oddelenie kritickej architektúry od každodenného pracovného prostredia za účelom kontroly prístupu k dátam
  • Aplikačná vrstva – kvôli prevencii prieniku

Produkty Stormshield Network Security integrujú ochranu proti prieniku s jednotnou správou zraniteľností nultého dňa a vstavaným antivírusom. Úroveň zabezpečenia týchto riešení potom dokladajú certifikácia NATO, EU RESTRICTED, EAL3 +, EAL4 + a FIPS 140-2.

WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) Arista Airtight chráni Wi-Fi infraštruktúru najväčších ministerstiev na svete už viac ako 13 rokov. Súčasne ho analytici Gartner označujú za jednotku v ochrane bezdrôtových sietí už šesť rokov po sebe.

Pre zabezpečenie Wi-Fi sietí verejných organizácií WIPS okrem iného uľahčuje automatickú klasifikáciu pomocou behaviorálnych techník, ktoré priebežne rozlišujú medzi skutočnými hrozbami a falošnými poplachy.

Spoľahlivá Wi-Fi s automatizovanou správou

Kvôli adekvátnemu vyváženiu potrieb v oblasti spoľahlivosti, výkonu, ekonomiky a požiadaviek na zabezpečenie využíva kognitívne Wi-Fi siete Arista/Mojo Networks celý rad verejných orgánov v západnej Európe a USA.

Centrálny cloudový management Mojo Cloud dovoľuje monitorovať siete z pohľadu štátu, miest, budov i koncových bodov. Prístupové body Arista/Mojo sú pritom úplne samostatné, takže pri výpadku konektivity do cloudu nepríde zákazník o žiadnu z funkcionalít riadiacej jednotky.

Kognitívna Wi-Fi využívajúca strojové učenie a umelú inteligenciu umožňuje pokročilé odhaľovanie problémov vrátane automatického zachytávanie paketov, analýzy hlavných príčin a analytiky priamo na hrane siete.