Naše riešenia

Ochrana IT/OT sietí a aplikácií v priemyselných prostrediach utilít a výroby

Tesnejšie prepojenie IT, tradičných priemyselných systémov a prevádzkových technológií (OT) nielen v oblasti utilít, teda podnikov tzv. verejných služieb, ako sú elektroenergetika, plynárenstvo, teplárenstvo, vodárenstvo či kanalizácie, vyžaduje špecifickú ochranu pred kybernetickými hrozbami.

Nové útoky využívajú bežne nechránené zraniteľnosti priemyselných systémov, ktorých aktualizácia je kvôli obmedzeným možnostiam prerušeniu prevádzky všeobecne zložitá. V prípade kritickej infraštruktúry pritom môžu mať útoky či nedostupnosť zásadné dopady na životy obyvateľov.

Ochrana IT a OT prevádzky od A do Z

Priemyselné UTM riešenie Stormshield efektívne zabezpečuje ohrozenie IT aj OT infraštruktúry. Integrácia bezpečnostných technológií poskytuje viacvrstvovú ochranu výrobných systémov bez negatívneho dopadu na prevádzku.

UTM Stormshield SNi40

Riešenie prevencie prieniku Stormshield Network Security kombinuje nástroje pre analýzu priemyselných protokolov s rozsiahlou databázou signatúr, čím dokáže aktívne chrániť pred útokmi a zraniteľnostiam nultého dňa.

Priemyselný firewall SNi40 je zasadený do odolného puzdra pre inštaláciu v náročných prostrediach. Jeho softvérový manažment možno pritom začleniť do ďalších systémov, a získať tak jednotné centrum pre správu IT a OT zariadení. SNi40 je tiež prvým produktom, ktorý získal od ANSSI certifikáciu First Level Security Certification (CSPN).

Vyvažovanie výkonu, monitoring a ochrana aplikácií

Application delivery controllery (ADC), webové aplikačné firewally (WAF) a anti-DDoS riešenie A10 Networks systematicky chráni aplikácie, služby a IT infraštruktúru podnikov tiež v oblasti utilít. Podporujú pritom integráciu s riešeniami ďalších výrobcov (napr. Cisco ACI).

Vstavaný aplikačný monitoring (APM) potom pomáha analyzovať výkon a správanie aplikácií, zrýchľovať ich vývoj a optimalizovať ich poskytovanie.

A10 Networks pomáha dodržiavať zhodu s predpismi a drží vládne certifikácie napr. pre Common Criteria EAL2 +, NIAP, FIPS 140-2 Certifications 1659 & 1963, JITC-Approved Products List, ICSA Labs-Certified a DISA Authority to Operate (ATO).

Zabezpečenie siete pred prienikom a Wi-Fi s automatizovanou správou

Bezdrôtové siete sa stávajú bežnou súčasťou infraštruktúry podnikov z oblasti verejných služieb. Ako však zabezpečiť, aby Wi-Fi bola bezpečná a stabilne poskytovala potrebný výkon?

Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) Arista/Mojo Airtight využíva pre ochranu pred útokmi patentovanú metódu „marker packet“, ktorá rýchlo identifikuje a lokalizuje nebezpečná pripojenia.

WIPS možno ľahko pridať k akejkoľvek existujúcej WLAN infraštruktúre formou samostatných senzorov – prístupových bodov, ktoré vďaka tretiemu rádiu pomáhajú odhaľovať podvrhnuté AP alebo neautorizovaných klientov, ale tiež automaticky testovať stav a výkon siete.

Arista tak vytvára tzv. kognitívnu Wi-Fi, ktorá využíva strojové učenie a umelú inteligenciu a umožňuje pokročilé odhaľovanie problémov vrátane automatického zachytávanie paketov, analýzy hlavných príčin a analytiky priamo v mieste problému bez ďalších prostriedkov alebo nutných výjazdov.

Centrálny manažment platformy Arista/Mojo je okrem cloudu dostupný vo variante on-premise, ako dedikovaný hardvér alebo virtuálna inštancia. Samotné prístupové body Arista sú pritom funkčne úplne nezávislé na konektivite do manažmentu.