Naše riešenia

Ochrana IT/OT sietí a aplikácií v priemyselných prostrediach utilít a výroby

Tesnejšie prepojenie IT, tradičných priemyselných systémov a prevádzkových technológií (OT) nielen v oblasti utilít, teda podnikov tzv. verejných služieb, ako sú elektroenergetika, plynárenstvo, teplárenstvo, vodárenstvo či kanalizácie, vyžaduje špecifickú ochranu pred kybernetickými hrozbami.

Nové útoky využívajú bežne nechránené zraniteľnosti priemyselných systémov, ktorých aktualizácia je kvôli obmedzeným možnostiam prerušeniu prevádzky všeobecne zložitá. V prípade kritickej infraštruktúry pritom môžu mať útoky či nedostupnosť zásadné dopady na životy obyvateľov.

Ochrana IT a OT prevádzky od A do Z

Priemyselné UTM riešenie Stormshield efektívne zabezpečuje ohrozenie IT aj OT infraštruktúry. Integrácia bezpečnostných technológií poskytuje viacvrstvovú ochranu výrobných systémov bez negatívneho dopadu na prevádzku.

UTM Stormshield SNi40

Riešenie prevencie prieniku Stormshield Network Security kombinuje nástroje pre analýzu priemyselných protokolov s rozsiahlou databázou signatúr, čím dokáže aktívne chrániť pred útokmi a zraniteľnostiam nultého dňa.

Priemyselný firewall SNi40 je zasadený do odolného puzdra pre inštaláciu v náročných prostrediach. Jeho softvérový manažment možno pritom začleniť do ďalších systémov, a získať tak jednotné centrum pre správu IT a OT zariadení. SNi40 je tiež prvým produktom, ktorý získal od ANSSI certifikáciu First Level Security Certification (CSPN).

Vyvažovanie výkonu, monitoring a ochrana aplikácií

Application delivery controllery (ADC), webové aplikačné firewally (WAF) a anti-DDoS riešenie A10 Networks systematicky chráni aplikácie, služby a IT infraštruktúru podnikov tiež v oblasti utilít. Podporujú pritom integráciu s riešeniami ďalších výrobcov (napr. Cisco ACI).

Vstavaný aplikačný monitoring (APM) potom pomáha analyzovať výkon a správanie aplikácií, zrýchľovať ich vývoj a optimalizovať ich poskytovanie.

A10 Networks pomáha dodržiavať zhodu s predpismi a drží vládne certifikácie napr. pre Common Criteria EAL2 +, NIAP, FIPS 140-2 Certifications 1659 & 1963, JITC-Approved Products List, ICSA Labs-Certified a DISA Authority to Operate (ATO).