Naše riešenia

Rýchlejšie, vyvážené a bezpečné datacentra, cloudy, siete a aplikácie pre finančné inštitúcie

Regulovanému prostrediu finančných (bankových i nebankových) inštitúcií a poisťovní pomáhame s ochranou siete a mobilných zariadení a so zabezpečením dostupnosti webových služieb a aplikácií.

Vysoká dostupnosť webových a cloudových aplikácií

Riešenie A10 Networks umožňujú finančným inštitúciám a veľkým podnikom analyzovať aplikácie, služby a mikroslužby bežiace na hybridných load-balancingových prostrediach (hardvér, VM inštancie, kontajner) pomocou aplikačného manažmentu (APM).

Application delivery controller (ADC) a webový aplikačný firewall (WAF) A10 pomáhajú postaviť a ďalej škálovať infraštruktúru pre zabezpečenie kritických transakcií aj vysokofrekvenčného obchodovania (HFT) s nízkou latenciou. A to pri zachovaní rýchlosti, zabezpečení a odolnosti voči aplikačným aj DDoS útokom.

Riešenie A10 Networks pre finančné a bankové inštitúcie

Sieťové riešenia podporujúce Kubernetes

Mikroslužby zjednodušujú v podnikoch a finančných inštitúciách dodávku aplikácií aj s ohľadom na požiadavky DevOps a hybridných či multi-cloudových prostredí.

Varianta ADC A10 Lightning pre natívne cloudové prostredia plne podporuje procesy DevOps (CI/CD) v internom vývoji softvéru. Integrácia s Kubernetes je veľmi jednoduchá vďaka dostupnému Ingress Controlleru. Správu riešenia vrátane aplikačnej analytiky zaisťuje A10 Harmony Controller.

Zabezpečenie prístupu ku cloudovým aplikáciám

Hoci cloudové aplikácie zvyšujú produktivitu a agilitu, môžu tiež skomplikovať zhodu s predpismi a zvýšiť riziko úniku obchodných alebo citlivých informácií.

CASB (Cloud Acces Security Broker) Bitglass umožňuje finančným organizáciám využívať cloudové aplikácie ako Office 365, Salesforce a ServiceNow aj na nespravovaných zariadeniach bez agentov, bez toho aby došlo k ohrozeniu bezpečnosti a súladu s predpismi.

Navyše jeho zero-day ochrana prevedie akúkoľvek nespravovanú cloudovú aplikáciu do módu „len na čítanie“, čo podnikom a finančným inštitúciám umožní bezpečne povoliť aplikácie, ktoré užívatelia potrebujú napríklad na komunikáciu so zákazníkmi.

V prípade spravovaných cloudových aplikácií môže Bitglass pri pokuse stiahnuť informácie do nespravovaného mobilného zariadenia tieto dáta zablokovať, zašifrovať alebo zamaskovať pre zamedzenie úniku dát.