Financie

Ako môžu finančné a bankové inštitúcie zaistiť vysokú dostupnosť a bezpečnosť svojich webových aplikácií? Ako môžu zabezpečiť svoje siete a mobilné zariadenia?

Verejná správa

Prechod zložiek verejnej správy na eGovernment môže byť jednoduchšie. Vyžaduje však stopercentne dostupné webové aplikácie a bezpečný prístup interných používateľov ku cloudovým službám.