Živé ukážky technológií a realizácia PoC

Pre najčastejšie scenáre využitia technologických riešení nami zastupovaných výrobcov pripravujeme dema – ukážky ako vo virtuálnom, tak v reálnom prostredí.

Presvedčte sa, aké funkcionality jednotlivé riešenia poskytujú a ako ich možno ľahko spravovať. Vďaka vlastnému demo labu vám do nových projektov radi pomôžeme s realizáciou Proof of Conceptu konkrétneho riešenia.

Aktuálne pripravené ukážky

Názov Výrobca Forma Dĺžka Popis
A10 Networks – Load-balancer/WAF/HC A10 Networks Online Webinár 1h Počas živej ukážky sa zoznámite s prostredím administrácie produktov radu Thunder ADC, ukážeme si kompletné nastavenie load-balancingu a zabezpečenie pomocou web application firewallu. Na záver pripojíme novovytvorené prostredia do Harmony Controlleru bežiacom v cloude, kde sa budú okamžite zbierať a zobrazovať informácie týkajúce sa Application Performance Monitoringu.
A10 Networks – CGNAT A10 Networks Online Webinár 1h Nastavenie Carrier Grade NAT je u produktov Thunder CGN veľmi jednoduché. Počas prezentácie môžeme jednoducho vytvoriť testovacie prostredie pre v súčasnosti najrozšírenejší NAT44.