Špeciálna akcia pre ISP v súvislosti s COVID-19:
Navýšenie kapacity FlexPool licencie na 10 Gb/s a 90 dní prevádzky zadarmo

Čo je produktový rad A10 Thunder CGN

A10 Thunder CGN (Carrier Grade NAT) poskytuje vysoko výkonný a transparentný preklad sieťových adries a protokolov s mimoriadnou škálovateľnosťou do jednotiek Tb/s. Reaguje tiež na odlišný spôsob adresovania v sieťach a na rôzne architektúry pre prechod na IPv6 naprieč organizáciami.

Je postavený na operačnom systéme Advanced Core Operating System (ACOS) a ponúka sa vo fyzickej (Thunder) a virtuálnej (vThunder) forme, ktorú možno prevádzkovať na bare-metal HW a virtualizačných platformách KVM, VMware ESXi alebo Microsoft Hyper-V.

Integrovaná DDoS ochrana pre NAT pooly spolu s aplikačnými bránami (ALG) pomáhajú zabezpečiť dostupnosť a transparentnosť prevádzky aplikácií pri súčasnom preklade adries.

Ukážka základnej konfigurácie

Ako nakonfigurovať základný fixný NAT v ACOS

A10 Thunder CGN môže slúžiť aj ako spoľahlivý centrálny bod pre zber prevádzkových záznamov potrebných pre Data Retention.

Parametry FlexPool trial licencie


Spoločnosť VPGC ako výhradné zastúpenie A10 Networks na českom a slovenskom trhu pripravila špeciálne podmienky* v súvislosti s nárastom prevádzky po zavedení karantény kvôli COVID-19. Pre ISP teraz do odvolania poskytujeme na 90 dní zadarmo FlexPool trial licenciu A10 vThunder CGN s priepustnosťou až 10 Gb/s v závislosti na výkone podkladového hardvéru alebo typu hypervízora.

*Pozn.: Štandardná trial licencia je obmedzená na 30 dní a priepustnosť 1 Gb/s.

Licencie pre vThunder sú k dispozícii s priepustnosťou 1, 4, 8, 10, 20, 40 a 100 Gb/s. Ďalej je v prípade virtuálnych inštancií k dispozícii inovatívne licencovanie FlexPool, kedy sa licencuje celková kapacita, ktorú možno ďalej rozdeliť medzi jednotlivé virtuálne inštancie podľa aktuálnej potreby prevádzky.

Kapacitná licencia FlexPool a spôsob jej delenia

Inštalovať možno A10 vThunder na väčšinu bare-metal hardvéru alebo podporovaný hypervízor (KVM, VMware ESXi alebo Microsoft Hyper-V).

Min. HW požiadavky pre dosiahnutie priepustnosti 1 Gb/s:

  • Intel x86-based CPU s min. 2 jadrami
  • 4 GB RAM
  • 16 GB SSD
  • 2 Ethernet rozhranie (3 a viac sú doporučené)
  • Intel Network Adaptery a ovládače ve igb, ixgbe, i40e (viac informácií v produktovom liste).

VPGC si vás dovolí kontaktovať pred koncom licencie a upozorniť na jej blížiace sa uplynutie.

Formulár žiadosti o trial licenciu