Distribuované DoS (DDoS) útoky budú postupom času len narastať, pričom útočníci majú na uskutočňovanie väčších útokov stále širšie možnosti využitia nových typov zariadení, ako je napr. IoT. Objemy útokov poskočili za posledných päť rokov o niekoľko rádov.

  • 41 percent spoločností opýtaných IDC čelilo DDoS útokom viac ako desaťkrát za rok, 3 percentá boli zasiahnuté viac ako stokrát.
  • Odhalené bolo cez 20 miliónov zariadení zneužiteľných k DDoS útoku.

Podniky stoja pred výzvou detekovať a zmierňovať DDoS útoky in-house, pričom útočníci rýchlo zlepšujú svoje metódy k ďalšiemu zosilneniu útokov. S blížiacim sa spustením 5G tieto pokročilé siete poskytnú útočníkom obrovské príležitosti na vytvorenie masívnych útokov potenciálne v miere, ktorú sme doteraz nevideli. Preto sa bezpečnostné architektúry musia vyvíjať rýchlejšie.

V reporte IDC Technology Spotlight “New approches to DDoS Protection Offer Better Security and Economic Scale“, ktorý vznikol za prispenia A10 Networks, analytici zdôrazňujú, že podniky hľadajú nové úrovne ochrany pred distribuovanými DoS útoky.

Poskytovatelia služieb, ktorí využívajú nové prístupy k ochrane pred DDoS, sú vo veľmi dobrej pozícii, aby zarobili na meniacich sa očakávaniach trhu a odlíšili sa od konkurencie službami s vysokou pridanou hodnotou.

Škálovatelnosť a výkon v prospech dobrej strany

IDC poznamenalo, že spoločnosť A10 Networks vstúpila na trh ochrany pred DDoS útoky v roku 2014 a veľmi rýchlo vytvorila obsiahle portfólio riešení pre podniky a poskytovateľov služieb. Jej anti-DDoS produkty sú v odbore dobre známe svojím špičkovým výkonom. Správa dospela k záveru, že:

“Pre detekciu a zmierňovanie DDoS útokov ponúka spoločnosť A10 Networks pokročilé automatizované riešenia, ktoré dosahujú vysoké škálovateľnosti, pričom často inovuje nové funkcie, ktoré sú potrebné na to, aby poskytovatelia komunikačných služieb mohli obslúžiť svojich zákazníkov a podnikov a pomohli im zvládnuť ďalšiu generáciu hrozieb. Takto škálovateľné nové možnosti sa môžu stať rozdielom, ktorý zvráti ekonomiku DDoS ochrany späť v prospech podniku alebo poskytovateľa služieb. “

Celu správu IDC Technology Spotlight môžete stiahnuť tu.

Autor: Donald Shin, A10 Networks
Preklad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj: A10 Networks – New Approaches to DDoS Protection Offer Better Security and Economic Scale