Application Delivery Controller, load-balancer, firewall aplikacji i ochrona przed atakami DDoS

Application Delivery Controller (ADC) firmy A10 Networks sięga od tradycyjnego równoważenia obciążenia poprzez zaawansowaną zaporę aplikacji sieciowych (WAF) po scentralizowane monitorowanie wydajności aplikacji (APM).

Opcjonalny Harmony Controller do zarządzania i monitorowania ADC i WAF zapewnia lepszy wgląd w sieć i oferuje bezpieczeństwo oparte na analizie i inteligencji aplikacji. Jest dostępny jako SaaS lub jako rozwiązanie lokalne w centrum danych.

Działy bezpieczeństwa muszą śledzić ruch sieciowy do i z Internetu. Dlatego szybki i skuteczny protokół SSL Insight pomaga zapewnić bezpieczeństwo IT w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

ADC A10 Thunder 7445

Lightning ADC od A10 Networks oferuje równoważenie obciążenia aplikacji klasy korporacyjnej dla kontenerów Kubernetes. Lightning ADC zapewnia zaawansowane równoważenie obciążenia i przełączanie treści, a także zaporę sieciową aplikacji i warstwę ochronną aplikacji na poziomie DDoS. Konfiguracja Lightning ADC jest zarządzana przez Harmony Controller. Gromadzi także analizy z Lightning ADC, zapewniając szczegółową analizę ruchu aplikacji.

Rozwiązanie Anty-DDoS (TPS) obejmuje zarówno wykrywanie, jak i łagodzenie ataków, jest dostępne na dedykowanym urządzeniu lub w chmurze. Oferuje również szerokie możliwości wdrażania we własnych centrach danych lub operatorów telekomunikacyjnych.

Rozwiązanie Carrier Grade NAT (CGN) jest przeznaczone głównie dla dostawców usług internetowych i operatorów telekomunikacyjnych. Oprócz najlepszego na rynku stosunku ceny do wydajności i zaawansowanych scenariuszy IPv4 / IPv6, obsługuje także najnowsze koncepcje SDN/NFV, w tym sieci 5G.

Convergent firewall

A10 Thunder CFW (Convergent Firewall) konsoliduje zaporę centrów danych, zaporę Gi/SGi, bezpiecznąbramę internetową (secure web gateaway) i funkcje  VPN IPsec-site-to-site  w jednym rozwiązaniu, które obejmuje również wszystkie funkcje Thunder ADC, CGN i SSLi.

CFW to pierwsze konwergentne rozwiązanie bezpieczeństwa dla dostawców usług, dostawców usług w chmurze oraz dużych przedsiębiorstw. Zawiera zintegrowane rozwiązania w dostarczaniu aplikacji i zabezpieczeń w jednym, autonomicznym produkcie.


Produkty A10 Networks – aplikacje sieciowe, równoważenie obciążenia i ochrona przed atakami DDoS – wszystkie dostępne jako urządzenia sprzętowe, wirtualne instancje, usługi w chmurze lub kontenery.

Przewagi konkurencyjne A10 Networks obejmują wysoką wydajność na jednostkę szafy, bardzo prostą politykę licencyjną typu “wszystko w jednym” oraz stuprocentową integrację REST API.

Przypadki zastosowań

  • Równoważenie obciążenia dla aplikacji internetowych i usług (ADC, load-balancing)
  • Ochrona i dostępność aplikacji i usług internetowych (WAF, DAF, anti-DDoS)
  • SSL Insight i przyspieszenie
  • Publiczne i prywatne tłumaczenie adresu IPv4, migracja z IPv4 na IPv6 (Carrier Grade NAT)
  • Dostępność i bezpieczeństwo kontenerów w chmurze (integracja ADC i WAF z Ingress Controller i K8s)
  • Integracja i automatyzacja IT (np. Nagios, Ansible przez REST API)