Nasze rozwiązania

Szybsze, zrównoważone i bezpieczne centra danych, chmury, sieci i aplikacje dla instytucji finansowych

Pomagamy instytucjom finansowym (bankowym i pozabankowym) oraz firmom ubezpieczeniowym chronić swoje sieci i urządzenia mobilne oraz zapewniać dostępność ich usług internetowych i aplikacji.

Wysoka dostępność aplikacji internetowych i chmurowych

A10 Networks umożliwia instytucjom finansowym i dużym przedsiębiorstwom analizowanie aplikacji, usług i mikroserwisów działających w hybrydowych środowiskach równoważenia obciążenia (sprzęt, instancje maszyn wirtualnych, kontenery) poprzez zarządzanie aplikacjami (APM).

Application delivery controller (ADC) i system ochrony aplikacji (WAF) pomagają w budowaniu i skalowaniu infrastruktury o niskim opóźnieniu dla transakcji o wysokiej wartości i transakcjach o wysokiej częstotliwości (HFT), zachowując jednocześnie szybkość, bezpieczeństwo i odporność na ataki zarówno aplikacji jak i DDoS.

A10 Networks rozwiązania dla instytucji finansowych i bankowych

Bezpieczny dostęp do aplikacji w chmurze

Mimo że aplikacje w chmurze zwiększają wydajność i sprawność, mogą również skomplikować zgodność z przepisami prawnymi i zwiększyć ryzyko wycieku biznesowych lub poufnych danych.

Bitglass Cloud Access Security Broker (CASB) umożliwia organizacjom finansowym korzystanie z aplikacji w chmurze, takim jak Office 365, Salesforce i ServiceNow na niezarządzanych, wolnych od agentów urządzeniach bez narażenia bezpieczeństwa i zgodności.

Ponadto ochrona dnia zerowego przekształca każdą niezarządzaną aplikację w chmurze w tryb tylko do odczytu, umożliwiając firmom i instytucjom finansowym bezpieczne włączanie aplikacji, których użytkownicy potrzebują na przykład do komunikacji z klientami.

Jeśli chodzi o aplikacje zarządzane w chmurze, Bitglass może blokować, szyfrować lub maskować dane, aby zapobiec wyciekowi danych podczas próby pobrania informacji na niezarządzane urządzenie mobilne.

Łatwe zarządzanie siecią Wi-Fi i ochrona sieci przed włamaniem

Jak zapewnić niezawodną sieć dla pracowników i klientów w środowisku finansowym? Kognitywne Wi-Fi od Arista Networks (dawniej Mojo Networks) wykorzystuje moc uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i chmury do wysoce zautomatyzowanego zarządzania i łatwego wykrywania potencjalnych problemów z wydajnością.

Zarządzanie wdrożeniem na miejscu i w chmurze ułatwia centralne monitorowanie i zarządzanie siecią bezprzewodową we wszystkich oddziałach.

Trzecie radio w punkcie dostępowym służy jako ciągły automatyczny czujnik wydajności sieci, a w połączeniu z WIPS Arista Airtight również jako ochrona przed nieuczciwym AP lub nieautoryzowanymi klientami.

Rozwiązania sieciowe wspierające Kubernetes

Mikrousługi ułatwiają dostarczanie aplikacji firmom i instytucjom finansowym dzięki DevOps i środowiskom hybrydowym lub multichmurowym.

A10 Lightning ADC dla środowisk natywnej chmury w pełni obsługuje procesy DevOps (CI/CD) w wewnętrznym rozwoju oprogramowania. Integracja z Kubernetes jest bardzo prosta dzięki Ingress Controller. Zarządzanie rozwiązaniami, w tym analizą aplikacji, zapewnia A10 Harmony Controller.

Arista Any Cloud dla Kubernetes wykorzystuje Arista vEOS i cEOS do stworzenia zunifikowanej architektury sieci korporacyjnej/chmurowej z ulepszonym monitoringiem i bezpieczeństwem zintegrowanym z Red Hat OpenShift i Tiger Calico. Architektury w chmurze zbudowane w sieciowym systemie operacyjnym EOS skalują się do setek tysięcy węzłów obliczeniowych i magazynowych. Arista Any Cloud wykorzystuje standardowy interfejs sieciowy kontenerów typu open source, dzięki czemu zmiany w Kubernetes nie są wymagane.