(Fotogalerie uvnitř) Odborná konference IT/OT bezpečnost 2019 přinesla souhrnné informace z praxe a doporučené postupy, které mohou průmyslové podniky, výrobní organizace a firmy z oblasti energetiky využít pro zvýšení zabezpečení a optimalizaci provozu zejména v souvislosti s digitalizací, nástupem průmyslu 4.0.

V průmyslových podnicích byl provoz a jeho řídicí systémy (OT – Operational Technogy) tradičně oddělen od IT infrastruktury. Tlak na snižování nákladů v IT i provozu a digitalizace výroby však způsobují postupné propojování průmyslových systémů a informačních technologií, ale i prolínání jejich kybernetického zabezpečení.

Jak nově vznikající prostředí ochránit, jak zajistit správu i dostupnost dat, která tečou napříč podnikem v průběhu výrobního cyklu? S cílem odpovědět na tyto a další otázky uspořádaly společnosti KPCS CZ a VPGC první ročník konference IT/OT bezpečnost. Akce pod záštitou Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, ČIMIB a PAC se uskutečnila 28. 5. 2018 v pražské budově společnosti Microsoft.

Úvodní přednášky, které poskytly shrnutí průzkumů zaměřených na dopady postupného prolínání IT a OT (provozních) prostředí, doplnila prezentace IT mýtů, které se točí kolem zabezpečení provozních technologií a opačně.

Na spíše teoretický úvod do problematiky navázalo shrnutí praktických zkušeností a zpětných vazeb z projektů kybernetického zabezpečení v odvětvích průmyslu či utilit. Účastníci měli možnost také vyslechnout reálné zkušenosti ze sbližování IT a OT týmů ve společnosti NET4GAS.

Následovaly ukázky nástroje, který skrze centrální dohled na IT a OT pomáhá odhalovat bezpečnostní hrozby, a předvedení řešení pro sběr, pokročilou integraci a zpracování provozních dat. Konferenci završila živá ukázka spuštění, detekce a zablokování útoku, zneužívajícího zranitelnosti průmyslového protokolu, na „výrobní linku“.

Partnery konference byly společnosti a značky Stormshield, Microsoft, Atom a Quest.