Przemysł i zakłady użyteczności publicznej

Bliższe połączenie tradycyjnych systemów IT oraz technologii eksploatacyjnych w przemyśle i zakładach użyteczności publicznej jest wyzwaniem wymagającym szczególnej ochrony przeciw zagrożeniom cybernetycznym.

Administracja publiczna

Cyfrowa transformacja instytucji publicznych w e-administrację może być łatwiejsza. Wymaga to jednak stuprocentowo dostępnych aplikacji internetowych i bezpiecznego dostępu dla użytkowników wewnętrznych do usług w chmurze.

Telekomunikacja

Poznaj rozwiązania CGN, równoważenia obciążenia, bezpieczeństwa i dostępności aplikacji, na których polegają operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy usług internetowych na całym świecie.